1. Μετάβαση στο περιεχόμενο
  2. Μετάβαση στο κύριο μενού
  3. Μετάβαση σε περισσότερους ιστοτόπους της DW
Deutschland Berlin Reichstag im Herbst 2021 | Themenbild deutsche Politik
Εικόνα: Ina Fassbender/AFP/Getty Images

Πολιτική

Τα σημαντικότερα πολιτικά γεγονότα στη Γερμανία και την υπόλοιπη Ευρώπη

Παράλειψη επόμενης ενότητας Θέματα

Θέματα

Παράλειψη επόμενης ενότητας Προτάσεις της συντακτικής ομάδας

Προτάσεις της συντακτικής ομάδας