1. Μετάβαση στο περιεχόμενο
  2. Μετάβαση στο κύριο μενού
  3. Μετάβαση σε περισσότερους ιστοτόπους της DW

Πολιτική

Παράλειψη επόμενης ενότητας Κύριο θέμα

Κύριο θέμα

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη