1. Μετάβαση στο περιεχόμενο
  2. Μετάβαση στο κύριο μενού
  3. Μετάβαση σε περισσότερους ιστοτόπους της DW
USA | Vor der Generaldebatte der UN-Vollversammlung
Εικόνα: Manuel Elias/UN/dpa/picture alliance Εικόνα: Manuel Elias/UN/dpa/picture alliance

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών

Τα σημαντικότερα καθήκοντα του ΟΗΕ είναι η διατήρηση και, εφόσον απαιτείται, αποκατάσταση της παγκόσμιας ειρήνης και η παρακολούθηση του διεθνούς δικαίου. Συνολικά περισσότερες από 190 χώρες είναι μέλη του οργανισμού.

Παράλειψη επόμενης ενότητας Θέματα

Θέματα

Εμφάνιση περισσότερων
Παράλειψη επόμενης ενότητας Προτάσεις της συντακτικής ομάδας

Προτάσεις της συντακτικής ομάδας