1. Μετάβαση στο περιεχόμενο
  2. Μετάβαση στο κύριο μενού
  3. Μετάβαση σε περισσότερους ιστοτόπους της DW
Weltspiegel | Athen, Griechenland | KKE (Kommunistische Partei) Mitglieder demonstrieren in Athen
Εικόνα: Aris Messinis/AFP/Getty ImagesΕικόνα: Aris Messinis/AFP/Getty Images

Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (K.K.E.) είναι ένα ελληνικό μαρξιστικό-λενινιστικό κόμμα. Ιδρύθηκε το 1918 ως Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδος (Σ.Ε.Κ.Ε.) και το 1924 πήρε το όνομα που χρησιμοποιεί μέχρι και σήμερα.