1. Μετάβαση στο περιεχόμενο
  2. Μετάβαση στο κύριο μενού
  3. Μετάβαση σε περισσότερους ιστοτόπους της DW

Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα - Νίκη

Το Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα - Νίκη (ΝΙΚΗ) είναι ένα ελληνικό πολιτικό κόμμα που κινείται στον συντηρητικό χώρο και δίνει έμφαση στις ορθόδοξες χριστιανικές παραδόσεις, την εκπαίδευση και τον θεσμό της οικογένειας.

Παράλειψη επόμενης ενότητας Θέματα

Θέματα

Εμφάνιση περισσότερων
Παράλειψη επόμενης ενότητας Προτάσεις της συντακτικής ομάδας

Προτάσεις της συντακτικής ομάδας