1. Μετάβαση στο περιεχόμενο
  2. Μετάβαση στο κύριο μενού
  3. Μετάβαση σε περισσότερους ιστοτόπους της DW

Δεν είναι όλοι οι γιατροί ίδιοι…

Pandeli Pani / Γιάννης Παπαδημητρίου26 Σεπτεμβρίου 2012

Ένας νέος νόμος διευκολύνει αλλοδαπούς εργαζόμενους που θέλουν να έρθουν στη Γερμανία και να εργαστούν στην ειδικότητα που έχουν αποκτήσει στην πατρίδα τους

https://p.dw.com/p/16Eci
Εικόνα: picture alliance / Bildagentur-o

Ο «νόμος περί αναγνώρισης» τέθηκε σε ισχύ την 1η Απρίλιου και προβλέπει αξιολόγηση και αναγνώριση τίτλων σπουδών από το εξωτερικό.

Η Γερμανία αναζητεί εργατικό δυναμικό σε πολλούς τομείς. Η ζήτηση δεν αφορά μόνο τους πτυχιούχους υψηλών προσόντων όπως γιατρούς, μηχανικούς, προγραμματιστές ή μηχανικούς παραγωγής και διοίκησης. Η προσφορά εργασίας αφορά και ειδικευμένους εργάτες όπως ηλεκτρολόγους μηχανικούς, οικοδόμους, μαραγκούς, νοσηλευτικό προσωπικό και φροντιστές ηλικιωμένων.

Όλα αυτά προϋποθέτουν όμως ότι ο ενδιαφερόμενος έχει ήδη κατοχυρωμένο τίτλο σπουδών στο αντικείμενό του, τον οποίο πρέπει να αναγνωρίσει στη Γερμανία. Αυτό σημαίνει ότι ο τίτλος σπουδών υπόκειται σε αξιολόγηση, για να διαπιστωθεί εάν είναι ισότιμος με τον αντίστοιχο γερμανικό.

Διαφορετικές νομικές ρυθμίσεις

Με τον νέο νόμο «περί βελτίωσης της αξιολόγησης και αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων που αποκτώνται στο εξωτερικό», όλοι όσοι έχουν σπουδάσει ή έχουν μάθει ένα επάγγελμα στο εξωτερικό αποκτούν έννομο δικαίωμα να αξιολογηθεί το πτυχίο τους μέσα σε τρεις έως τέσσερις μήνες. Αυτό όμως δεν συνεπάγεται και έννομη αξίωση αυτόματης αναγνώρισης του πτυχίου.

Επιπλέον για κάθε επάγγελμα ισχύουν διαφορετικές νομικές ρυθμίσεις, οι οποίες εξαρτώνται από το αν η συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα υπόκειται σε περιορισμούς και αν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης ή ενός τοπικού κρατιδίου. Ο γενικός κανόνας είναι ότι οι αλλοδαποί εργαζόμενοι υποβάλουν αίτηση αναγνώρισης στις τοπικές αρχές του κρατιδίου, στο οποίο είτε διαμένουν μόνιμα, είτε πρόκειται να ασκήσουν την εν λόγω επαγγελματική δραστηριότητα. Προβλέπονται διαφορετικές αρμόδιες αρχές για τους ακαδημαϊκούς τίτλους και για τα επαγγελματικά προσόντα.

Επαγγέλματα με «ειδικές ρυθμίσεις»

Σε επαγγέλματα, για τα οποία ισχύουν ειδικές, περιοριστικές ρυθμίσεις, ένας αλλοδαπός που έχει πάρει το πτυχίο του στο εξωτερικό δεν μπορεί να εργαστεί, αν προηγουμένως δεν το αναγνωρίσει από τις αρμόδιες αρχές στη Γερμανία. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν περίπου 60 επαγγέλματα- για παράδειγμα γιατροί, οδοντίατροι, φυσιοθεραπευτές, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, οπτικοί, εκπαιδευτικοί, δικηγόροι ή συμβολαιογράφοι, ή ακόμα νοσηλευτές, μαίες, φροντιστές ηλικιωμένων, αρτοποιοί, τεχνίτες για στέγες ή σκαλωσιές.

Επιπλέον υπάρχουν περιοριστικές ρυθμίσεις σε περιφερειακό επίπεδο, όπως αυτές που ισχύουν για οδηγούς ορειβατών και δασκάλους του σκι στη Βαυαρία ή επίσης για το επάγγελμα της νηπιαγωγού, που υπόκειται σε διαφορετικές ρυθμίσεις για κάθε ομόσπονδο κρατίδιο. Στο διαδίκτυο υπάρχει λίστα όλων των επαγγελμάτων που υπόκεινται σε περιορισμούς, είτε σε όλη τη Γερμανία, είτε σε μεμονωμένα κρατίδια.
Πάντως τα περισσότερα επαγγέλματα, γύρω στα 350 συνολικά, δεν έχουν περιορισμούς, οπότε ο κάθε εργοδότης είναι ελεύθερος να αποφασίσει αν θα απασχολήσει έναν αλλοδαπό ή όχι με κριτήριο τα επαγγελματικά προσόντα που εκείνος έχει αποκτήσει στο εξωτερικό. Αλλά και σε αυτήν την περίπτωση θα ήταν καλό για τον ενδιαφερόμενο να διαθέτει μία αξιολόγηση των επαγγελματικών προσόντων του στη γερμανική γλώσσα από τις αρμόδιες αρχές της Ομοσπονδιακής Γερμανίας. Στα επαγγέλματα χωρίς περιορισμούς ανήκουν οι περισσότεροι ακαδημαϊκοί τίτλοι, καθώς και επαγγέλματα τεχνικής εκπαίδευσης όπως οι ηλεκτρολόγοι, οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί αυτοκινήτων και οι μηχανικοί βιομηχανίας.

Πώς γίνεται η αναγνώριση επαγγελματικών τίτλων;

Τα 16 ομόσπονδα κρατίδια της Γερμανίας είναι αρμόδια για τη διαδικασία αναγνώρισης και η αρμόδια αρχή είναι διαφορετική, ανάλογα με το αν πρόκειται για αναγνώριση ακαδημαϊκών ή επαγγελματικών τίτλων.

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.berufliche-anerkennung.de υπάρχει ένας κατάλογος με όλες τις αρμόδιες αρχές, ανάλογα με το κρατίδιο και με πληροφορίες για τις όποιες τοπικές ιδιαιτερότητες. Επιλέγοντας ένα επάγγελμα στο μενού, μπορεί κανείς να κατευθυνθεί στην αντίστοιχη ηλεκτρονική σελίδα με χρήσιμες διευθύνσεις, τηλέφωνα και πληροφορίες. Στη σελίδα του κάθε κρατιδίου υπάρχουν και σύνδεσμοι με επίσημους μεταφραστές, οι οποίοι μπορούν να μεταφράσουν τα πτυχία, απολυτήρια ή άλλα έγγραφα του ενδιαφερόμενου στα γερμανικά.

Σε χειρωνακτικά επαγγέλματα που δεν υπόκειται σε περιορισμούς, καθώς και σε τεχνικά ή εμπορικά επαγγέλματα, αρμόδια για την αναγνώριση είναι τα εκάστοτε εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια, είτε σε τοπικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο κρατιδίου.

Για ακαδημαϊκούς τίτλους σε επαγγέλματα χωρίς περιορισμούς, όπως οι περισσότερες θεωρητικές επιστήμες, η αναγνώριση δεν θεωρείται υποχρεωτική. Ωστόσο ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει αξιολόγηση σε εθελοντική βάση από την αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία για την Εκπαίδευση στο εξωτερικό (ΖΑΒ).

Πλήρης ή μερική αναγνώριση

Εφόσον δεν διαπιστώνονται ουσιαστικές διαφορές ανάμεσα στον επαγγελματικό τίτλο του εξωτερικού με τον αντίστοιχο στη Γερμανία, χορηγείται πλήρης αναγνώριση. Εάν οι αρμόδιες αρχές διαπιστώσουν διαφορές, τότε οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προχωρήσουν σε μία μετεκπαίδευση για να καλύψουν τα κενά, για παράδειγμα σε τμήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή στο πανεπιστημιακό τμήμα που αντιστοιχεί στο πτυχίο τους.

Για τη διαδικασία αξιολόγησης προβλέπεται μία οικονομική επιβάρυνση, η οποία καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του κάθε ομόσπονδου κρατιδίου και εξαρτάται από το πόσο χρονοβόρα είναι η διαδικασία. Επί πληρωμή γίνεται η μετάφραση και επικύρωση των πιστοποιητικών, καθώς και η ενδεχόμενη μετεκπαίδευση. Ο αιτών αναλαμβάνει εξ΄ολοκλήρου το σχετικό κόστος. Η αναγνώριση του επαγγελματικού ή ακαδημαϊκού τίτλου από το εξωτερικό δεν συνεπάγεται αυτομάτως και τη χορήγηση άδειας παραμονής στη Γερμανία.

Dokumente
Για τη διαδικασία αξιολόγησης προβλέπεται μία οικονομική επιβάρυνσηΕικόνα: Fotolia/PhotoSG
Universität
Ο «νόμος περί αναγνώρισης» τέθηκε σε ισχύ την 1η Απρίλιου και προβλέπει αξιολόγηση και αναγνώριση τίτλων σπουδών από το εξωτερικόΕικόνα: Fotolia/line-of-sight

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία για τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες έχει εγκαταστήσει ειδική τηλεφωνική γραμμή, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες στα γερμανικά ή στα αγγλικά σχετικά με όλα τα βήματα και τις προϋποθέσεις για την αναγνώριση επαγγελματικών τίτλων. Η τηλεφωνική γραμμή είναι +49 (0)30- 1815-1111.