1. Μετάβαση στο περιεχόμενο
  2. Μετάβαση στο κύριο μενού
  3. Μετάβαση σε περισσότερους ιστοτόπους της DW
Zypern | Solaranlage auf Feld
Εικόνα: Kostas Pikoulas/ZUMA Wire/IMAGOΕικόνα: Kostas Pikoulas/ZUMA Wire/IMAGO

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ενέργεια που δεν εξαντλείται ποτέ και προστατεύει το κλίμα - με την ηλιακή ενέργεια, την αιολική ενέργεια, το βιοαέριο και την υδροηλεκτρική ενέργεια θα συνεχίσουμε να έχουμε επαρκή ηλεκτρική ενέργεια στο μέλλον.

Παράλειψη επόμενης ενότητας Θέματα

Θέματα

Εμφάνιση περισσότερων
Παράλειψη επόμενης ενότητας Προτάσεις της συντακτικής ομάδας

Προτάσεις της συντακτικής ομάδας