1. Idi na sadržaj
  2. Idi na glavnu navigaciju
  3. Idi na ostale ponude DW-a

Uskoro dani dijaspore u Srebrenici

Marinko Sekulić15. mart 2008

U BiH djeluje devet Centara za lokalni razvoj. Jedan od njih je u Srebrenici. Centri provode projekat „Program za humani povratak“ kojem je cilj stvaranje veza između dijaspore i lokalnog stanovništva.

https://p.dw.com/p/DOm7
Srebrenica: Susret dijaspore bit će održan u augustu.
Srebrenica: Susret dijaspore bit će održan u augustu.Foto: picture-alliance/dpa

Emina Krzović je Bosanka iz Sarajeva i kako kaže privremeno se već 25 godina nalazi u Švedskoj gdje u kancelariji gradske uprave Kopenhagena radi na dobrovoljnom povratku i repatrijaciji stranaca. Posebno je angažovana u Programu za humani povratak čija suština je ustvari stvaranje raznovrsnih veza i kontakata između Bosanaca i Hercegovaca u dijaspori i lokalnog stanovništva odnosno povratnika u BiH. Najbitnija sadržina tog projekta je otvaranje Centara za lokalni razvoj kojih imamo devet u BiH.

Centri su u Jajcu, Glamoču, Ilijašu, Goraždu, Ključu, Banjoj Luci, Mostaru, Tesliću i Srebrenici. To su posebne kancelarije koje su na usluzi lokalnom stanovništvu ali i onim u dijspori po svim pitanjima koje trebaju riješiti, a ne znaju kome i kada da se obrate.

„Pogotovo u dijaspori imamo veliki problem da ljudi žive koji u inostranstvu žive 10 i više godine. Oni ne znaju kakve su sada procedure vađenja ličnih karata, vozačkih dozvola, da ne govorimo otvaranju malih biznisa, pokretanju poljoprivrede.“

Dijaspora trenutno najveći ekonomski resurs BiH

„ Prilagođavamo se potrebama i zahtijevima građana na terenu. Veoma dobro sarađujemo sa administracijom opština u kojim imamo centre, jer aktivnosti djelimično finasiraju opštine, grad Štokholm i EU. U svim centrima imamo po dvoje zaposlenih koji se povremeno okupe na jednom mjestu“, kaže Krzovićeva i nastavlja:

„Gdje svi centri dobiju priliku da predstave jedan problem ili jedan projekat koji mi poslije zajednički riješavamo, tražimo finansijere i pokušavamo zajednički da analiziramo.“

„Srebrenički centar u Osatici je dvadesetak kilometara od grada. Već četiri godine povratnicima u ovaj kraj pomaže u mnogo čemu, od informisanja i popunjavanja aplikacija, obezbjeđivanja donacija, lobiranja za asvaltiranje puta koje treba da započne, do izgradnje antenskog sistema što će omogućiti prozor u svijet - internet. U Srebrenici planiramo i neke naredne aktivnosti“, kaže Emina Krzović .

„Ipak smo se odlučili da ove godine krenemo u avgustu da napravimo Dane dijaspore kakve u ostalim centrima radimo već četiri godine. Imamo sada primjer u Jajcu gdje na te dane dođe više od tri hiljade ljudi, gdje uvezujemo dijsporu sa lokalnim stanovništvom, lokalnom zajednicom, pravimo platforme ekonomske forume, dijaspora dobija svoje kanale za investiranje, otvara svoje firme, pokreće poljoprivredu. Smatramo da je dijaspora trenutno najveći ekonomski resurs BiH.“