″Ukrajina postaje totalitarna država″ | Evropa | DW | 17.01.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Evropa

"Ukrajina postaje totalitarna država"

Novim zakonima vlada u Kijevu ograničava građanska prava. Oleksandr Suško, koordinator civilnih organizacija sa EU, za DW govori o najnovijim potezima vlade i mogućim posljedicama za Ukrajinu.

Posve iznenađujuće je u četvrtak (16.01.2014.) Parlament Ukrajine usvojio opsežan paket zakona. Zakoni su usvojeni bez konsultacija sa parlamentarinm odborima i nakon samo jednog čitanja. Dizanjem ruku je vladajuća većina jednostavno i lako došla do cilja, a protesti opozicije su bili uzaludni. Novim zakonima je širenje glasina i klevete, posebno putem interneta, postalo kažnjivo. Na taj način se svi novinari i blogeri, koji kritikuju i optužuju vladajuće strukture, mogu potpuno ušutkati. Također, prava na mirne proteste su ograničena. Ovim se Ukrajina približila Rusiji i njenim spornim zakonima, kojima se predstavnici nevladinog sektora, koji od međunarodnih fondacija dobijaju novac za projekte, smatraju „stranim agentima i plaćenicima“. Na usvojenom setu zakona nedostaje još samo potpis predsjednika.

To je povod za razgovor sa Oleksandrom Suškom, šefom kijevskog Ureda za euro-atlantsku saradnju i koordinatorom ukrajinske platforme civilnog društva pod nazivom Partnerstvo zemalja Istočne Evrope sa EU. Ova platforma okuplja brojne ukrajinske nevladine organizacije, koje su partneri EU u demokratskoj transformaciji Ukrajine.

Deutsche Welle: Gospodine Suško, sve ukrajinske nevladine organizacije, koje zajednički rade u okviru istočnog partnerstva sa Evropskom unijom, mogle bi postati „strani agenti“. S druge strane, EU podržava civilno društvo u Ukrajini i želi još više finansijski podržati projekte nevladinih organizacija. Zanemaruje li ukrajinska vlast EU kao strateškog partnera?

Oleksandr Suško: Državna vlast se vodi samo jednom idejom: Kako stvoriti društveno i političko okruženje, tako da se dugoročno može održati na vlasti. Nju ne zanima mišljenje Evropske unije. To se može ocijeniti kako god želite: kao "drskost" ili bilo šta drugo, jer to za vlasti ne igra nikakvu ulogu. Razlog je što EU ne može doprinijeti postizanju njihovog cilja da što duže ostanu na vlasti. Zbog toga ih i ne zanima reakcija EU.

Ukrajinski parlamentarci se i fizički obračunali (16.01.2014.).

Ukrajinski parlamentarci se i fizički obračunali (16.01.2014.).


Kakvu podrškuočekujete od EU-a u ovoj situaciji?

Jako je važno da EU odmah reaguje i to na najvišem nivou. Oni, recimo, žele da se zabrani da se u jednoj koloni može voziti više od pet automobila, jer je to za njih znak protesta. Žele nevladin sektor da proglase „stranim agentima“. Sa ovim zakonskim paketom se pravni okvir u Ukrajini radikalno mjenja, a riječ je o svim važnijim zakonima koji su do sada garantovali koliko-toliko pluralizma i demokratije. To se odnosi i na slobodnu razmjenu informacija na internetu. Ovakvim zakonskim uredbama se svaka internet stranica jednostavno može ukinuti i zabraniti. To se odnosi i na informacije na socijalnim mrežama, a koje se ne sviđaju vlastodršcima. Sve to će uskoro biti zabranjeno. Dakle, svaka aktivnost koja šteti državi će u Ukrajini biti zakonski zabranjena, kažnjiva i tretiraće se kao kriminalno djelo.

Postaje li Ukrajina “policijska država”?

Stvoren je pravni okvir da se to dogodi. Još gore je što je stvoren pravni okvir za uspostavu totalitarne države. Na temelju ovih zakona će se uskoro sve moguće moći okarakterisati kao „kleveta“: svaka kritika zloupotrebe položaja vladinih službenika. Svaki poziv na promjene u društvu može se okarakterisati kao „ekstremizam“. Isto tako, svaki apel na vlasti da se pridržavaju zakonskih okvira može postati kažnjiv. Svako očitovanje u internetu se može tretirtati kao rad novinskih agencija i za to će trebati saglasnost. Ovim odredbama se može blokirati pristup blogovima i sve moguće slične aktivnosti.

Kako se, prema Vašem mišljenju, mogu zaustavitiovi represivni zakoni?


Prije svega se mora spriječiti da se ti neprihvatljivi i protivzakonito doneseni akti odnesu na potpis predsjedniku. Oni su usvojeni nezakonito, jer procedura njihovog donošenja nije bila korektna. I ako se oni odnesu na potpis predsjedniku, mora se zahtijevati da se ne potpišu. Ako budu potpisani, zemlja će izgledati potpuno drugačije. Javnost mora reagovati i spriječiti donošenje ovog zakona.

Autori: Eugen Theise / Markian Ostaptschuk / Faruk Šabanović

Odgovorna urednica: Jasmina Rose

Reklama