U Njemačkoj sve više volontera i dobrovoljnih radnika | TEME | DW | 25.09.2004
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TEME

U Njemačkoj sve više volontera i dobrovoljnih radnika

Obavljanje neke funkcije bez novčane naknade, objašnjenje je za volonterizam u leksikonu. U Njemačkoj je ova vrsta dobrovoljnog i neplaćenog rada već postala tradicija, te je ovakva uloga građana postala neizostavan dio društvene zajednice. Međutim, volonterstvo u stvarnosti ima nekoliko lica. Treniranje mladih fudbalera, odlazak u kupovinu za stare i iznemogle ljude ili učešće u akcijama organizacija kao što je Greenpeace su brojne mogućnosti za ljude da se socijalno ili politički angažuju.

default

Trenutno je u svijetu moderno biti volonter. Neki to godinama redovno rade, dok drugi radije učestvuju u kratkoročnim projektima. Ljudi koji se prijavljuju potiču iz različitih društvenih miljea – zaposleni muškarci i žene, penzioneri i nezaposleni. I sve je više mladih ljudi koji postaju volonteri. Leipziški projekat ”Interkulturalni kontrakrug” je najbolji primjer za to. Cilj projekta je interkulturalno zbrinjavanje maloljetnih izbjeglica. Ideja ovog projekta potekla je od dvije studentice sociologije, od kojih jedna nosi ime Katja Geißler.

”Mi smo počeli sa časovima njemačkog jezika, jer smo osjetile potrebu za tim. Kroz taj projekat shvatile smo da postoje neke interkulturalne poteškoće. Zamislite situaciju u kojoj jedan mladi čovjek, koji je odrastao u jednoj vjerskoj sredini i koji je tako odgojen, sada dolazi za Njemačku. On se nalazi u situacijama koje su mu nepoznate i koje on sam ne može prevazići. Iz takvih situacija nastaju ili mogu nastati konflikti. Problemi se pojavljuju u svakodnevnom životu i baziraju se na nerazumijevanju. Stoga smo mi uz časove njemačkog sprovodili i akcije kojim smo pokušavali da ove mlade ljude integrišemo u život mladih u Njemačkoj.”

Ovaj projekat imao je jako dobar odaziv, i to ne samo kod tih otprilike deset mladih ljudi koji svake sedmice dolaze na nastavu. U međuvremenu je dobrovoljno angažovano još petoro ljudi koji dva puta sedmično drže časove. Ankete su dodatno pokazale da spremnost njemačkih građana da se dobrovoljno negdje angažuju ima tendenciju porasta. Za mnoge on njih je teško da pored posla i porodičnih obaveza pronađu vremena za dobrovoljni rad. Zbog toga mnogi od njih žele fleksibilnije mjesto ili radno vrijeme za svoje volonterske aktivnosti. Ovoj želji izašlo je u susret i Njemačko udruženje dobrovoljnih radnika. U međuvremenu se ljudi o radnom vremenu i vrsti rada mogu informisati u 150 agencija na teritoriji cijele Njemačke. O motivima zbog kojih ljudi postaju volonteri govorio je dr. Gerd Placke, direktor Udruženja agencija dobrovoljnih radnika.

”Ljudi se angažuju jer traže nova poznanstva. I to je teorija i dorovoljnih agencija. To su institucije u kojima se ljudi mogu informisati o dobrovoljnom angažmanu u njihovom okolišu. Za njih je to prilika da se sretnu i upoznaju sa drugim ljudima, da se zabave i da potpomognu razvijanje projekata. Stoga očekujemo da će ovo ostati trend i u budućnosti. ”

Od ovog trenda profitiraju svi njegovi akteri. Nekim ljudima angažman služi kao šansa da upoznaju nekoga sa sličnim interesima. S druge strane, brojna udruženja i organizacije ne bi mogle opstati bez dobrovoljne pomoći mnogih ljudi. Takozvane nevladine organizacije naviše trebaju pomoć volontera. Organizacija Amnesty International je takva jedna institucija. Renate Hardt je njihova uposlenica u Bonn-u i brine se o članovima organizacije. Njen posao je, kako sama tvrdi bitan, jer je ljudima koji dobrovoljno rade potrebna motivacija.

”Kod nas je motivaciju moguće pronaći na dva nivoa. Ukoliko jedna grupa ljudi organizuje manifestaciju ili sprovede akciju, i to bude medijski propraćeno, ili im posjetioci kažu da su zadovoljni, to je jako bitno za grupu. S druge strane postoje situacije u kojima se jedna grupa bavi pojedinačnim slučajevima. Ukoliko oni pišu pisma i intervenišu u institucijama u određenim zemljama i onda dobiju odgovor od institucije ili stupe u kontakt sa porodicom zarobljenika ukoliko je o takvom slučaju riječ, onda to motiviše grupu da nastavi da radi dalje.”

Činjenica da ljudi cijene volonterizam također je od velikog značaja za motivaciju. Međutim, to je nešto što se i dalje rijetko dešava. Ipak, u međuvremenu su neki gradovi shvatili bitnost dobrovoljnog rada. U prvoj liniji su to gradovi Bonn i Leipzig. Nadležni u ovim gradovima ljudima koji se duže od godinu dana najmanje jednom sedmično bave dobrovoljnim aktivnostima u nekoj organizaciji, dodjeljuju posebna priznanja. S tim priznanjima građani imaju popuste od 30% u prodavnicama, sportskim i kulturološkim institucijama. Socijalne ustanove ovim akcijama žele da podstaknu svoje građane na volonterizam. A za ljude koji posjeduju navedeni dokument, on predstavlja priznanje, bez obzira na to da li oni sada baš zbog njega češće idu u kino ili ne.