Teška vremena za izborne prevarante | Evropa | DW | 24.06.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Evropa

Teška vremena za izborne prevarante

Izborni posmatrači iz Njemačke i drugih EU zemalja raspršili su se po cijelom svijetu sa zadatkom da se pobrinu za to da izbori proteknu slobodno i ispravno. No ponekad se njihovo prisustvo zloupotrebljava.

Već od jutra, kada se otvaraju biračka mjesta, oni su prisutni, izborni posmatrači međunarodnih organizacija. "U ranim jutarnjim satima posmatramo otvaranje biračkih mjesta“, kaže Juliana Glieckler-Fuchs, zamjenica upravitelja škole u Bavarskoj, koja je bila izborni posmatrač u Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Azerbejdžanu i Bjelorusiji.

Međunarodni posmatrači većinom stižu na biračka mjesta između pet i sedam sati u jutro da provjere, jesu li sprovedena sva pravila. Između ostalog oni moraju obratiti pažnju na plakate izborne kampanje – da li se nalaze u neposrednoj blizini jer to je naime zabranjeno.

Michael Gahler na izborima u Tunisu 2011. godine

Michael Gahler na izborima u Tunisu 2011. godine

Njima je samo uz pristanak dotičnih zemalja dozvoljeno prisustvovati izborima. Pojedine vlasti zemalja izričito zamole za posmatračko sudjelovanje dok su druge kroz svoje članstvo u OSZE (Organizacija za sigurnost i suradnju u Evropi) primorani dopustiti posmatračima pristu biračkom mjestu.

Njihovi zadaci su višestruki, obilni i zahtjevaju detaljno pripremanje, objašnjava zastupnik EU parlamenta Michael Gahler (CDU) u razgovoru sa Deutsche Welle: „Zadatak posmatrača EU nije doći na dan izbora u određenu zemlju i provjeriti da li birači ispravno zaokružuju ime kandidata i da li potom ispravno slože listić i da li znaju brojati. Više je riječ o dugoročnom posmatranju. Tim stručnjaka stiže u zemlju pet sedmica prije izbora i bavi se svim stranama lokalne, političke situacije i naravno sa uslovima i predizbornim pripremama“.

Prepoznavanje deficita

Izborni posmatrači EU na izborima u Nablusu 2006. godine

Izborni posmatrači EU na izborima u Nablusu 2006. godine

Stručnjaci istražuju u suradnji sa svim relevantnim lokalnim snagama pravno stanje, stanje ljudskih prava i učinak medija. Michael Gahler, koji je na mnogim izborima bio šef posmatračke misije, sjeća se situacije u Angoli 2008. godine: "Radilo se o jednoj veoma dominatnoj državnoj partiji“. U cijeloj zemlji je navodno postojala samo jedna državna radio stanica kao i državna televizija i list. S druge strane opozicija je raspolagala sa samo dvije FM-stanice u glavnom gradu i jednim nedeljnim listom.

Posmatrač izbora Gloeckler-Fuchs provjerava da li na izborima radi o tajnom, slobodnom i nezavisnom glasanju: "Mi pogotovo posmatramo kabine u biračkim mjestima – nalaze li se u njima jedna ili dvije osobe?“ I ispred samih mjesta je moguća prevara, kao na primjer dijeljenje već ispunjenih listića građanima koji trebaju birati. Zbog toga se uvijek u timu od dva posmatrača baca pogled na grupe koji se sakupljaju ispred mjesta.

U redovnim razmacima posmatrači moraju ispuniti određene formulare i poslati ih centrali posmatračke komisije, koja se većinom nalazi u glavnom gradu.

Birači u Albaniji traže svoje ime na biračkim spiskovima (2007)

Birači u Albaniji traže svoje ime na biračkim spiskovima (2007)

"Posmatrači moraju na tim formularima odgovaraju na pitanje samo sa da ili ne. Stil jezika formulara je zaista objektivan. Tu nema prostora za subjektivne procjene", kaže Thomas Rhymer, glasnogovornik biroa za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) koji pripada OSCE-u. Prema tome on ne smatra da postoji opasnost da bi izborni posmatrači mogu biti pristrasni, odnosno subjektivni.

Davanje preporuka

Saznanja svih posmatrača se sakupljaju i ulaze u završni izvještaj. Njima nije dozvoljeno intervenisati čak i ukoliko budu svjedoci pokušaja ii čak stvarne prevare. "Naša uloga nije uloga sudije“, kaže Gahler. Da ne bi završni izvještaj sa preporukuma u vidu slijedećih izbora završio u ladici radnog stola, u međuvremenu je taj konačan izvještaj postao dio dogovora između zemlje u kojoj su izbori i posmatrača“.

Kako kaže Gahler, desilo se već da se prisustvo posmatrača zloupotrebljava kao „demokratska košuljica“. To tek poslije izađe na vidjelo, kao u Etiopiji 2010. godine. Tamo su timu, koji je trebao predati završni izvještaj, zabranjen ulaz u zemlju.

Autori: Sabine Hartert-Mojdehi / Ida Bauerfeind-Merdan

Odgovorni urednik: Mehmed Smajić