Spor oko useljevanja u Njemačku | Kiosk | DW | 04.03.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Kiosk

Spor oko useljevanja u Njemačku

Njemačka štampa piše o novoj debati o useljevanju. Razdor postoji u vladajućoj koaliciji demohrišćana i socijaldemokrata. SPD traži novi zakon a CDU/CSU smatraju da je dobar i stari, koji bi se mogao reformisati.

Tagesspiegel iz Berlina o tome piše: "Niko više ne osporava da je Njemačka useljenička zemlja. Ali kada prijedlozi o tome kako urediti useljavanje, postanu konkretni, dolazi do kraha. Prije svega CDU ne želi da bude izložena sumnji da se zalaže za veći broj legalnih useljenika u vrijeme kada broj izbjeglica u Njemačkoj stalno raste. Zapravo bi trebalo biti svejedno da li će na kraju svega proisteći novi zakon o useljevanju ili će doći do reformisanja postojeće regulative. Važno je da se postigne ono, što šef Kluba poslanika SPD-a u Bundestagu Thomas Oppermann s pravom traži. A to je da se smanje birokratske prepreke za stručnu radnu snagu, koja dolazi iz zemalja koje nisu članice Evropske unije", piše Tagesspiegel iz Berlina.

Symbolbild Einwanderung Deutschland

I dalje prisutne birokratske začkoljice kada je u pitanju dolazak strane radne snage u Njemačku

List Tageszeitung kritikuje činjenicu što Njemačka raspolaže sa brojnim regulativama za useljavanje stručne radne snage: "Problem je u tome što su one nepregledne i što jedva da pokazuju djelotvornost. SPD i Zeleni žele proširiti i uvezati dosadašnju regulativu i nadaju se da će time istovremeno pokazati otvorenost prema svijetu i razumijevanje za privredni sektor, koji traži visoko-kvalifikovanu radnu snagu. Ali čisti pragmatizam ne vodi daleko. Političari ne bi trebali pothranjivati iluziju da se buduće useljavanje može regulirati po mjeri i njemačkim željama. Oni ne bi trebali osporavati da se Njemačka neće promijeniti kada bude dolazila stručna snaga koja će brzo i bez muke nalaziti ovdje posao", ističe Tageszeitung iz Berlina.

Sistem bodovanja

List Die Badischen Neusten Nachrichten ulazi u modalitete prijedloga SPD-a: "Na papiru je sistem bodovanja, koji kandidate za useljevanje boduje po starosti, obrazovanju, radnom iskustvu i znanju jezika. To je perfektno rješenje. Na taj način privreda i preduzeća dobijaju upravo onu stručnu radnu snagu, koju traže. Ali za uređeno i regulisano useljevanje potrebno je više od toga. Potrebno je jednostavnije priznavanje stranih diploma i svjedodžbi, ali i efikasnija birokratija koja odlučuje o molbama za azil, koja bi bezizgledne slučajeve brzo i konsekventno okončavala. S druge strane, u mnogim izbjeglicama koji se slijevaju u Njemačku iz Sirije, Afganistana ili Sjevernog Iraka kriju se brojni talenti. To je rezervoar koji do sada niko nije koristio", primjećuje list Die Badischen Neuesten Nachrichten.

Frankfurter Allgemeine Zeitung na istu temu piše: "Debata o zakonu o useljevanju prevelik je zalogaj i za kancelarku, koja je poručila da mora sebi dati vremena, kako bi stekla pravilnu sliku i ispravno prosudila. Političari CDU/CSU su protiv novog zakona, iako on - u skladu sa željama njemačkih privrednika i namjeri SPD-a da udovolji tim željama - treba samo da olakša dolazak stručne radne snage u Njemačku. CDU/CSU su njemačke partije koje kao da se ne prisjećaju uvijek da su prijateljski naklonjene prema privredi. Njima nije promaklo da Njemačkoj nedostaje radna snaga. Ali za razliku od SPD-a, demohrišćani smatraju postojeću regulativu o useljavanju dovoljno djelotvornom. Oni smatraju i da se ona može reformirati, kako bi došlo do ciljanog kontrolisanog useljavanja i da to bolje odgovara interesima Njemačke."

"Cijela ova diskusija i sve oko nje privredi može biti nebitna. Glavno je da ona dobije svoju radnu snagu. Ali u najmanju ruku bi predstavnici političkog sistema u Njemačkoj trebali da znaju da će im - kada otvore kapije - doći ne samo radna snaga već i ljudi. Ljudi različitih kultura, različitih vjera i sa različitim konfliktima. To se posebno dobro ogleda na izbjeglicama, koje ni perfektni zakon o useljevanju ne može odvratiti u namjeri da ostave iza sebe bijedu i siromaštvo u svojim zemljama i potraže svoju sreću u Njemačkoj. O njima ali i o mladim Nijemcima bez završene škole se vladajuća koalicija najviše mora pobrinuti", zaključuje Frankfurter Allgemeine Zeitung.