Senat kritikovao CIA-u zbog izvještaja uoči rata u Iraku | TEME | DW | 10.07.2004
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

TEME

Senat kritikovao CIA-u zbog izvještaja uoči rata u Iraku

Prije dvije godine, kada je iračka kriza dostizala svoj zenit, svi zagovornici rata su svoje stavove zasnivali na informacijama dobijanim od CIA-e. Cˇuvena tajna sluzˇba je navodno imala niz dokaza da Sadam Husein raspolazˇe oruzˇjem za masovno unisˇtenje, te da radi na proizvodnji atomske bombe.Protivnici rata su vec´ tada iznosili tvrdnje kako je to lazˇ, ali za to nisu imali dokaze. Posebna komisija americˇkog senata sada je pismeno potvrdila upravo takvo stanovisˇte. Komentar Daniela Scheschkewitza.

Amblem CIA-e. Najpoznatija svjetska obavještajna služba se pokazala nepouzdanom.

Amblem CIA-e. Najpoznatija svjetska obavještajna služba se pokazala nepouzdanom.

CIA ne samo da je pretjerala nego je jednostrano i iskrivljeno interpretirala podatke i oslonila se na sumnjive izvore. Ona je americˇkoj vladi isporucˇila argumente i opravdanje za rat koji je kosˇtao mnogo neduzˇnih zˇivota, a Irak gurnuo u haos. Ovako bi se mogao sazˇeti izvjesˇtaj senatske komisije.

Vlada predsjednika Busha c´e ovaj izvjesˇtaj iskoristiti kako bi odbila optuzˇbu da je i sama lagala. Mi smo samo radili prema podacima koje smo dobijali od CIA-e, tvrdic´e u Washingtonu. Kome smo trebali vjerovati kad su cˇak i ostale svjetske tajne sluzˇbe vjerovale u ispravnost procjena CIA-e?

Ali, to nije basˇ tako jednostavno. Uprkos tome sˇto senat nije mogao da ustanovi da je vlada pokusˇavala da uticˇe na svoje obavjesˇtajce, ne mozˇe se zanemariti to da je svaka tajna sluzˇba podredjena svojoj vladi i da radi u odredjenoj politicˇkoj klimi. Ta politicˇka klima je zahtijevala kazˇnjavanje Sadama Huseina. Rumsfeld, Bush i Cheney, su zadali pravac djelovanja, a CIA je trebalo da isporucˇi dokaze koji bi taj pravac opravdali. To sˇto je taj zadatak obavljen na brzu ruku i s brojnim propustima, posljedica je realnog stanja. Ni CIA nije mogla pronac´i oruzˇje za masovno unisˇtenje tamo gdje ga nema.

Tako se sada cˇak i tajna sluzˇba nasˇla izmedju politicˇkih frontova. Sˇef CIA-e, George Tenet, je dao ostavku josˇ uocˇi objavljivanja izvjesˇtaja. Predsjednik Bush c´e i uz ovakvo zˇrtveno janje tesˇko izbjec´i Irak kao temu predizborne kampanje. Sve visˇe Amerikanaca smatra kako je taj rat bio pogresˇan. Javnost ne mozˇe da se otme utisku da je americˇka vlada radila iza ledja gradjana. Posljedice su fatalne, ne samo zbog preko 1000 americˇkih vojnika koji su dosada poginuli u Iraku. SAD su sˇirom svijeta izgubile vjerodostojnost, a u muslimanskim drzˇavama su cˇak postale predmetom mrzˇnje.

Samo po sebi je dovoljno losˇe to sˇto najvec´a tajna sluzˇba svijeta sa svojih skoro sto hiljada saradnika nije bila u stanju da sˇpijuniranjem dodje do podataka iz Iraka. To sˇto zbog takve gresˇke ginu neduzˇni ljudi, je vec´ skandalozno.

U SAD nisu zakazali samo sˇpijuni. Novinari i demokratska opozicija sve do njenog predsjednicˇkog kandidata Kerryja se moraju zapitati zasˇto su tako lako nasjeli sumnjivim izvjesˇtajima CIA-e. Oni snose svoj dio odgovornosti za to sˇto je CIA postala takva fabrika lazˇi koja je omoguc´ila pokretanja rata po narudzˇbi.

 • Datum 10.07.2004
 • Autor Daniel Scheschkewitz
 • Štampaj Štampaj ovu stranicu
 • Permalink https://p.dw.com/p/AQb2
 • Datum 10.07.2004
 • Autor Daniel Scheschkewitz
 • Štampaj Štampaj ovu stranicu
 • Permalink https://p.dw.com/p/AQb2