Seks, droge i oružje nas čine bogatijim?! | TEME | DW | 14.08.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TEME

Seks, droge i oružje nas čine bogatijim?!

Tako će izgledati natpisi u žutoj štampi kada Zavod za statitisiku 1. septembra objavi izvještaj o novom obračunu BDP-a Njemačkoj. On će biti napravljen po novom "Evropskom sistemu ekonomskog obračuna" (ESVG).

U kakvoj su vezi prihodi od nauke i razvoja, prostitucije, krijumčarenja droge i trgovine oružjem? Odgovor glasi: To su sve privredne aktivnosti. A one će zajednički od 1. septembra 2014. ući u jedinstveni evropski sistem obračuna bruto-domaćeg proizvoda (BDP).

BDP je makroekonomski indikator koji pokazuje vrijednost finalnih dobara i usluga, proizvedenih u jednoj zemlji tokom jedne godine, izražen u novčanim jedinicama. Moglo bi se pretpostaviti da je razlog za uvođenje novog sistema obračuna mogla biti namjera da se "uljepšaju" statistike u pogledu državnih dugova u evropskim zemljama. Jer i kada u jednoj zemlji realno ne dođe do smanjenja državnog duga, kvota dugovanja ipak opada, ukoliko raste BDP.

Statistisches Bundesamt veröffentlicht Maastricht-Defizitquote

U prevodu "dugovi".

Norbert Räth, iz Saveznog zavoda za statistiku u Wiesbadenu, zadužen je upravo za obračun bruto domaćeg proizvoda. On kaže da je tačno da nastupa efekat opadanja duga ukoliko raste BDP i dodaje: "Ali moramo demantovati da je cilj svega dati povoljniji prikaz dugovanja. Cijeli proces oko uvođenja novog sistema obračuna od samog početka nije bio politički motiviran. Riječ je o posve uobičajenoj višegodišnjoj promjeni koncepta. Novi koncept se uvodi nakon dugih međunarodnih rasprava i diskusija u zavodima za statistiku. Političkih impulsa, ponavljam još jednom, nije bilo", kategoričan je Norbert Räth.

Jedinstvene metode obračuna

I zaista. Nove metode obračuna bile su predmet diskusije u UN-u od 2003. godine i rezultirale su 2008. godine novim sistemom obračuna pod nazivom "System of National Accounts" (SNA). Australija ga je prva primjenila u praksi. Sjedinjene Američke Države su ga preuzele u julu 2013. U EU po novom sistemu obračuna već rade Francuska i Holandija a od 1. septembra je novi sistem obračuna obavezan i za sve ostale zemlje EU.

Jasno je naravno zbog čega bi natpisi bulevarske štampe mogli biti tako senzacionalistički. Prihodi, ostvareni prostitucijom i trgovinom droge, dodavaće se BDP-u, neovisno od toga da li se tu može govoriti o stvaranju dodatne vrijednosti.

"Ukazivanje na prostituciju, trgovinu i krijumčarenje drogom je nešto što mediji preuveličavaju. Radi se samo o tome da se u obračun uključe svi relevantni ekonomski učinci i to bez bilo kakvog moralnog vrednovanja. Dakle, onoga momenta kada postoji usluga ili učinak od strane trećeg lica, to se unosi u ukupan (proizvodni) obračun", ističe Norbert Räth iz njemačkog Zavoda za statistiku u Wiesbadenu. Novina u svemu je da se EU usaglasila na zajednički sistem za obračun.

Za lavovski dio povećanja BDP odgovorni izdaci za nauku

Rotlichtviertel von Frankfurt am Main

Prostitucijom se ostvari godišnji prihod u visini od 14,6 milijardi eura

U Njemačkoj postoji, kako se procjenjuje, 400.000 ljudi koji se zvanično bave prostitucijom, od toga 20.000 muškaraca. Oni godišnje ostvare prihod od 14,6 milijardi eura. Ukoliko se odbiju rashodi, kao što su kirije za bordele, profesionalna odjeća i kondomi, statističari dolaze do čistog prihoda od 7,3 milijarde eura. Slično je i sa trgovinom drogom.

I izdaci države za naoružanje ulaze u novi obračun. Norbert Räth kaže da je proizvodnja oružja i tenkova oduvijek ulazila u proračun. "Ali do sada je recimo jedna fregata ulazila u državni obračun tek nakon što bi bila prodana. A sada će biti proknjižena i kao investicija. Sve u svemu kod novog obračuna radi se o tome da moramo imati jedinstvena pravila i metode da bi bi bili u stanju da upoređujemo", ističe Räth.

Elmos AG Mitarbeiter bei der Kontrolle im Reinraum

Na istraživanja i nauku otpada najveći udio povećanja BDP-a po novom sistemu evropskog obračuna

U novi sistem obračuna sada su uključeni i izdaci za nauku, istraživanje i razvoj. Ovi segmenti su do sada smatrani, tako reći, "prethodnicom", koja isčezava u procesu proizvodnje. Ali sada se od preduzeća traži da svoje izdatke za istraživanja i razvoj unose kao bruto investiciju. To su eksperti odavno tražili, jer su investicije u ovaj segment zapravo investicije u budućnost. A uključivanje izdataka za nauku i razvoj u jedinstveni evropski obračun će zapravo najviše povećati bruto domaći proizvod, tvrdi Norbert Räth iz njemačkog Zavoda za statistiku u Wiesbadenu. "U kojim razmjerama, ne mogu vam još reći ali te podatke ćemo objaviti. Cjelokupno gledano radi se o ukupnom povećanju nivoa BDP-a za oko tri procenta. Ako vam to ne govori mnogo, onda ta tri procenta, izražena u novcu, daju sumu od 80 milijardi eura. A tri četvrtine te sume (u kojoj su i prihodi od poslova sa drogom i prostitucijom) otpadaju na segment nauke i razvoja."