Priznati Islamsku vjersku zajednicu u Njemačkoj | Komentar | DW | 16.07.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Komentar

Priznati Islamsku vjersku zajednicu u Njemačkoj

Islam i njegova vjerska zajednica sastavni su dio njemačkog društva. Ono što nedostaje je da se Islamska vjerska zajednica prihvati sa svim pravima i obavezama, smatra u svome komentaru Baha Güngör.

default

Ne radi se o tome da se Islamska vjerska zajednica prizna kao javna ustanova, kao što je to slučaj sa Katoličkom i Pravoslavnom crkvom i Jevrejskom zajednicom, kako bi uvela i ubirala pravno obavezujuće dadžbine i poreze, koje je zacrtala država kako bi omogućila jednoj Vjerskoj zajednici da se sama izdržava.

Puno je važnije da se četiri miliona muslimana u Njemačkoj uvežu u proces odgovornosti za budućnost multikulturalnog njemačkog društva. Da postanu partner za razgovore u slučajevima kada dolazi do sukoba sa ekstremističkim strujama, do ilegalnog prikupljanja donacija, doznačavanja enormnih suma novca na račune kojekakvih sekti i militantnih grupa u islamskom svijetu. Ovaj nedostatak može biti prevaziđen tek kada se muslimani u Njemačkoj priznaju kao ravnopravna vjerska zajednica.

Prethodna kao uostalom i sadašnja vlada razumjela je duh vremena. Uspostava Njemačko-islamske konferencije na inicijativu i pod vođstvom Njemačkog ministarstva unutrašnjih poslova bila je korak u pravom smjeru. Ova konferencija je trebala da koordinira aktivnosti Islamske vjerske zajednice i da podržava taj projekat.

Integracija zahtijeva prihvatanje

Integracija a time i identifikacija muslimana u Njemačkoj u skladu sa humanističkim principima i vrijednostima koje vladaju u društvu zahtijeva potpuno prihvatanje tih ljudi i njihovo stavljanje u istu ravan sa drugim vjerskim zajednicama. Pravila ponašanja zacrtana su Ustavom i pravnim tumačenjem Ustava koje se ogleda i u sudskim odlukama.

Koliko su islamski sagovornici važni za savezni i pokrajinski nivo vlasti u Njemačkoj, vidi se iz diskusije o tome na koji način da se Islam u okviru vjeronauke predaje na njemačkom jeziku ili iz diskusije o tome šta u džamijama propovijedaju prvi ljudi islamske zajednice. I osnivanje islamskih katedri na njemačkim teološkim fakultetima u cilju jačanja međuvjerskog dijaloga treba da posluži kao zaštita od opasnosti, kojom se neprijatelji integracije i protivnici demokratije među muslimanima trebaju spriječiti da rade šta hoće.

"Da!" priznavanju Islamske vjerske zajednice je i "Da!" sigurnijoj budućnosti i mirnoj koegzistenciji kultura i vjera na demokratskom i pluralističkom tlu Njemačke, jer činjenica je da su kršćansko-jevrejski korijeni Njemačke već odavno obogaćeni islamom.

Autor: Baha Güngör/Jasmina Rose

Odg. urednica: Marina Martinović