″Opstanak″ penzionera u BiH | TEME | DW | 19.07.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TEME

"Opstanak" penzionera u BiH

Problematika lica treće dobi u BiH još uvijek je nedovoljno istražena sa aspekta socijalne zaštite. Ne postoje strukturalne analize o negativnim demografskim kretanjima na razvojnu politiku lokalnih zajednica u BiH.

default

Sociodemografska pojava starosti je prirodna pojava koja u BiH izgleda kao elementarna nepogoda. Reforme penzionih sistema i modeli za ekonomsku održivost su u izradi. Međutim, veliki broj starijih ljudi nije pokriveno penzionim sistemom. Problematika zaštite starih lica očigledna je u aspektu održivosti penzionih sistema.
NO FLASH Rentnerin im Park

Pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite RS Ljubo Lepir rekao nam je da na području RS postoje tri Doma za stara lica koja su u sistemu socijalne zaštite, razvrstano po regijama ovog entiteta ( Prijedor, Banjaluka i Istočno Sarajevo) i postoje dva doma koja su u sistemu penziono - invalidnog osiguranja (Trebinje i Doboj).

Rentner protestieren gegen eine mögliche Kürzung ihrer Rente

Licima treće dobi koja nisu u socijalnom sistemu, a nalaze se u stanju potrebe za ovim ustanovama, brigu oko troškova i plaćanja preuzimaju centri za socijalni rad i lokalne samouprave. Ministarstvo rada i socijalne zaštite određuje cijenu ustanovama ciji je osnivač Vlada,a ona se kreće do 649.00 KM.

Skupi domovi

Poređenja radi, najniža penzija u RS iznosi 160 KM, cijena smještaja je 649 KM, centri za socijalni rad sufinansiraju sa 10% učešća od ukupne cijene smještaja, a ostatak bliži srodnici korisnika usluga ili, ako korisnik nema srodnike, može da založi i svoju imovinu.

Rentner mit Gehstock, Sozialreform, Rentenreform, Rente

Starim licima koja imaju ovakav vid socijalne potrebe uslugu nude i vjerske zajednice (Karitas, Merhamet, Dobrotvor), kao i nevladine organizacije u saradnji sa centrima za socijalni rad kroz jedan vid humanitarnog rada, nudeći usluge i pomoć starim licima u lokalnim zajednicama.

Većina korisnika ovih domova su korisnici socijalne zaštite i korisnici koji imaju inostrane penzije. “Kapaciteti su većinom popunjeni, a broj korisnika je oko tri hiljade penzionera”, rekao je predsjednik udruženja penzionera RS Rade Rakulj. Gerijatrijski centar u Banjaluci prima oko hiljadu korisnika i trenutno su kapaciteti popunjeni. Ukoliko osoba ima penziju preko hiljadu konvertibilnih maraka, centri za socijalni rad ne refundiraju troškove. Većina populacije starih lica u RS ne mogu da uživaju privilegije koje imaju penzioneri u Sloveniji i evropskim zemljama. “Više od 15% populacije ove dobi nije zbrinuto i živi veoma teško”, rekao je Rakulj.

Na sljedećoj stranici: Dva entiteta – jednaki problemi

Preporuka redakcije