Okolo škole pa na mala vrata | Panorama | DW | 26.05.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Panorama

Okolo škole pa na mala vrata

Odgovor je poznat svakome ko razumije odnos ideologije i obrazovanja: u pitanju je borba za kontrolu nad najmoćnijim državnim aparatom. Onaj ko ovlada dušama djece, vladaće glasovima odraslih.

Udžbenik za nastavu religije

Udžbenik za nastavu religije

Da bi jedan udžbenik mogao biti korišten u školi (razredu, nastavi) potrebno je da prođe zakonom propisanu proceduru. Mora biti usklađen sa nastavnim planom i programom, mora zadovoljavati kriterije i standarde koje propisuje zakonodavac (u Sarajevu je to Kanton, odnosno Vijeće za udžbeničku politiku) i mora dobiti ocjenu tima recenzenata, kroz proceduru anonimnog konkursa, a prema upitniku koji se odnosi na šest aspekata rukopisa: etički, naučno-stručni, pedagoško-psihološki, didaktičko-metodički, jezički i likovni.

Ta procedura ima niz manjkavosti, slabosti i nedorečenosti, podložna je krivotvorenjima i zloupotrebi, ali je ona zakonom obavezujuća za sve izdavače i autore udžbenika. Međutim, vjerskim zajednicama u Kantonu Sarajevo dopušteno je da zaobiđu ovu proceduru.

Kako bi u jednoj za sve druge obaveznoj proceduri recenziranja prošla dva nasumično odabrana udžbenika vjeronauke? U kakvom je odnosu njihov sadržaj sa zahtjevom Vijeća za usklađivanje udžbeničke politike da odobreni udžbenik mora podržavati ravnopravnost spolova na prikladan način služeći se imenicama obaju rodova, osobito u spominjanju zvanja i zanimanja?

Vjeronauka 4 (EK, 5) počinje uvodom koji se obraća samo dječacima:

Ti si sada stariji i pametniji, s ljubavlju uči vjeronauku pa ćeš biti sretan, Budi ponosan na svoje porijeklo i na svoje savršene uzore. Budi dobar Musliman, itd.

Katolički vjeroudžbenik u lekciji Bog se objavljuje Jakovu (KS, 61) na margini obavještava đake:

U ono vrijeme muška su djeca bila prihvaćenija nego ženska jer se po njima nastavljala obiteljska loza. Među muškom djecom posebno je mjesto imao prvorođeni sin. Njemu su pripali očeva imovina i očev blagoslov. Uživao je i poseban ugled među svojom braćom.

Bosnien Herzegowina Religionsunterricht Schule Bosnien Schulbuch

1. Vjeronauka 4, (autori/ce Ništović, Ništović, Valjevac, El Kalem, 2008.) i Ja sam put, (autorica Razum, vjeronaučni udžbenik za peti razred osnovne škole, Kršćanska sadašnjost, 2003.)?

Udžbenik ne polemiše sa idejom da su muška djeca prihvaćenija. Rodna pitanja se ignorišu, podrazumijeva se i ne propituje problem spolne nejednakosti. Radikalna rasprava o vjeronauci u školi prije ili kasnije postaviće i to pitanje: kako unutar jednog nastavnog plana pomiriti dva suprotna cilja - zahtjev za poštovanjem ravnopravnosti spolova i zalaganje za patrijarhalno-religiozne vrijednosti?

Vijeća za usklađivanje udžbeničke politike dalje očekuje da odobreni udžbenik odražava bogatstvo različitosti bosanskohercegovačkog društva, omogućuje stjecanje znanja o ravnopravnosti pojedinaca i društvenih skupina te promiče pravo na različitost. Rukopis objektivno i vjerodostojno prikazuje kulture, religije i civilizacije, te etničke i religijske skupine.

U lekciji Snaga zajedništva (KS, 10) stoji:

U našem svakodnevnom životu, u obitelji, trgovini, školi, crkvi, uočavamo kako smo međusobno različiti. Gledamo uokolo i vidimo: djevojčice, žute, bijele, dječake, bolesne, muškarce, žene, tužne, radosne, bogate, siromašne, crne, stare i nemoćne.

Zašto ne i: katolike, pravoslavce, Rome, Srbe, muslimane? To je prava stvarnost sarajevskih đaka. Oni se u svojoj sredini razlikuju po vjerama i nacijama kojima pripadaju više nego po boji kože ili starosti. Udžbenik ne odražava bogatsvo različitosti bh. društva, a iz istog razloga oba udžbenika koriste isključivo jedno pismo - latinicu. Dio tih različitosti su i ateisti, ali se o njima ili ne govori, ili se predstavljaju negativno. Tako u rubrici Zrnca mudrosti (KS, 62) stoji i ova izjava osnivača katoličkog pokreta Opus Dei, Josemarie Escrive:

Neki putuju kroz život kao kroz mračan tunel, ne otkrivši nikad sjaj, sigurnost i toplinu sunca vjere.

Eskriva, koji je iz tunela španskog građanskog rata sigurnost i toplinu sunca vjere bez velikih moralnih dilema pronašao uz generala Franka, ima pravo ovako misliti i pisati; u školstvu koje se zalaže protiv diskriminacije takvo je razmišljanje suvišno.

Bosnien Herzegowina Religionsunterricht Schule Bosnien Schulbuch Flash-Galerie

Lekcija Njegujem prijateljstvo i pomažem svojim drugovima (EK, 83) opremljena je ilustracijom na kojoj su tri djevojčice; prva traži pomoć, druga joj pomoći odbija, treća pomaže. Treća je na crtežu predstavljena jasno kao muslimanka. Autori udžbenika postavljaju pitanja: Ko je na ovoj ilustraciji sebičan i grub? Ko je solidaran i spreman da pomogne?

Druga djevojčica, bez oznake vjerske pripadnosti, predstavljena je negativno. To svakako nije primjer promicanja prava na različitost i objektivnog i vjerodostojnog prikazivaja razičitih kultura.

Na sljedećoj stranici čitajte o pticama koje su nastale “onako”.

Reklama