OHR će prerasti u ured specijalnog izaslanika EU | TEME | DW | 24.06.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TEME

OHR će prerasti u ured specijalnog izaslanika EU

Politički direktori Vijeća za implementaciju mira u BiH, nakon dvodnevnog sastanka u Sarajevu, predložili su postepeno gašenje funkcije visokog predstavnika medjunarodne zajednice u toj zemlji. Kako je popodne u Sarajevu rekao Paddy Ashdown, sadašnji visoki predstavnik medjunarodne zajednice, ta bi funkcija bila prenesena na specijalnog izaslanika EU, ali tek kada BiH bude čvrsto na putu ka evropskim integracijama.

Budući izaslanik EU će imati daleko manje ovlasti nego sadašnji Visoki predstavnik, Pady Ashdown

Budući izaslanik EU će imati daleko manje ovlasti nego sadašnji Visoki predstavnik, Pady Ashdown

Nakon niza zahtjeva iz domaćih političkih krugova i javnosti za postepenim povlačenjem visokog predstavnika medjunarodne zajednice iz BiH, slična inicijativa je najavljena i iz vrlo autoritativnog medjunarodnog tijela. Vijeće za implementaciju mira je podržalo gašenje funkcije visokog predstavnika, ali tek nakon ispunjenja odredjenih uslova. Paddy Ashdown, visoki predstavnik medjunarodne zajednice, kaze:

„Vijeće za implementaciju mira je predložilo da se kancelarija visokog predstavnika, kroz odredjeno vrijeme, pretvori u kancelariju specijalnog izaslanika EU u BIH“, kaze Ashdown.

Budući specijalni izaslanik EU u BiH zapravo bi djelovao na približavanju ove zemlje evropskim integracijama. On ne bi imao sadašnja, bonska ovlaštenja visokog predstavnika, koji je u BiH praktično mogao smijeniti koga je htio. Po riječima Ashdowna, za takvu transformaciju uloge visokog predstavnika će biti neophodna saglasnost EU, ali i posebna rezolucija Vijeća sigurnosti UN.

„To se neće dogoditi preko noći i zapravo će predstavljati proces, u kome će domaće vlasti morati da ispune odredjene zahtjeve„, kaže Ashdown.

Osnovni uslovi su sadrzani u feasibility studiji EU i za domaće vlasti ne predstavljaju ništa novo. Prije svega, neophodno je usvojiti zakon o javnom RTV servisu i završiti reformu policije, u skladu s poznatim principima EU. Ashdown ističe:

„Najvažnije od svega je da BiH bude u procesu stabilizacije i pridruživanja sa EU, odnosno čvrsto i nepovratno na svom putu ka evropskim integracijama.“

Kada će se to dogoditi, sada je teško reći. Očigledno je, medjutim, da je medjunarodna zajednica umorna od BiH, kao što je i ova zemlja umorna od prisustva i često, neuspješnih aktivnosti različitih medjunarodnih zvaničnika. Kancelarija visokog predstavnika mogla bi se ugasiti i do kraja godine, ali to sada najviše zavisi od domaćih političara, koji nisu pokazali neku posebnu efikasnost i sposobnost da rješavaju probleme ove zemlje.