“Novi zakon o radu nije preduslov za nastavak aranžmana” | Politika | DW | 05.04.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Politika

“Novi zakon o radu nije preduslov za nastavak aranžmana”

RS prema najavama dobija ruski kredit od oko 300 miliona evra, nakon što je doveden u pitanje aranžman sa MMF-om. Međutim, javnost je ostala uskraćena za detalje tog dogovora i “političkih uslova“ od strane MMF-a.

default

Ruben Atoyan

Rezidentni predstavnik MMF-a u BiH, Ruben Atoyan u intervjuu za Dojče vele objašnjava “političke uslove” ove međunarodne finansijske institucije, o kojima mnogi u BiH govore ovih dana, stvarnim uslovima MMF-a za eventualni nastavak aranžmana, te „ulasku“ ruskog kredita u Republiku Srpsku (RS) umjesto novca MMF-a.

Dojče vele: Poštovani gospodine Atoyan, u kojoj je fazi aranžman MMF-a sa BiH s obzirom da se ne zna da li je definitivno završena ta priča o produženju aranžmana i prekida saradnje između BiH i ove međunarodne finansijske institucije?

Ruben Atoyan: Odluka o produženju ili prekidu programa je isključivo pravo vlasti Bosne i Hercegovine. MMF je spreman podržati reformske napore koje ulažu vlasti kroz finansijsku i tehničku pomoć. Što se tiče šestog pregleda u okviru Stand-by aranžmana (SBA) sa Bosnom i Hercegovinom, očekujemo da vlasti sprovedu ranije preuzete obaveze u pogledu bolje naplate poreza i socijalnih doprinosa, da pruže adekvatno uvjeravanje da će budžeti ostati u okvirima koje su definisali parlamenti i da osiguraju da vlade mogu funkcionisati u odsustvu ministra finansija. Očekujemo da vidimo snažan napredak u provođenju ovih politika, uključujući i angažman parlamenata, kako bi krenuli naprijed i omogućili da Izvršni odbor MMF-a uzme u razmatranje šesti pregled po Stand-by aranžmanu.

„Neke mjere su neophodne“

Dojče vele: Nakon posljednjih izjava čelnika RS o ulasku 300 miliona evra ruskog novca u RS u vidu kredita, postavlja se pitanje da li je MMF zaista i u kojem obliku “usložnjavao situaciju” kako to tvrdi predsjednik RS Milorad Dodik u procesu dogovora o nastavku aranžmana sa MMF-om?

IWF Zentrale in Washington

Centrala MMF-a u Vašingtonu

Ruben Atojan: MMF je jedna tehnokratska međunarodna organizacije sa mandatom da promoviše makro-finansijsku stabilnost. Sve obaveze u pogledu reformi koje su vlasti preuzele navedene se u Pismima namjere koja su objavljena na web stranici moje kancelarije, u skladu sa MMF-ovom politikom transparentnosti. Dakle, ono što mi očekujemo od vlasti jeste samo da sprovedu svoje ranije preuzete obaveze. Iako je za sprovođenje nekih mjera zaista potrebna politička hrabrost, one su ipak neophodne da bi umanjili fiskalne rizike, osigurali stabilnost finansijskog sektora i otvorili nova radna mjesta za građane i građanke ove zemlje.

Dojče vele: Mnogo se špekulisalo oko toga da li je donošenje novog zakona o radu jedan od uslova za nastavak aranžmana sa MMF-om. Predstavnici ove međunarodne institucije ranije nisu htjeli jasno da se izjasne po ovom pitanju, navodeći da MMF traži određene uslove ali ne i koje. Možete li sada pojasniti da li zaista postoje ovi uslovi i da li su oni ključni za nastavak aranžmana sa MMF-om?

Ruben Atoyan: U pogledu novih zakona o radu, shvatamo da je možda potrebno više vremena za razgovore sa socijalnim partnerima. U isto vrijeme, trenutna ali i konstantno visoka stopa nezaposlenosti, koja vjerovatno neće biti mnogo niža čak iako ekonomija počne rasti, podcrtava potrebu da se ovaj problem riješi na sistematičan način. Mi se nadamo da će vlade i socijalni partneri biti u stanju da pokrenu ovu veoma važnu reformu tokom ove godine. Smatramo da je vremenski okvir za usvajanje novog zakona nevažan i zbog toga, usvajanje novog zakona u parlamentima nije preduslov za zaključenje šestog pregleda. Očekujemo, međutim, da vidimo kontinuiran napredak koji će se osvariti kroz konstruktivan i otvoren dijalog sa svim socijalnim partnerima po pitanju ove reforme. Kako sam već rekao , ova kao i sve ostale obaveze koje su vlade preuzele u pogledu reformi navedene su u Pismima namjere koja su objavljena na web stranici moje kancelarije.

Još nema zvaničnih informacija o ruskom kreditu

Dojče vele: Ukoliko dođe do realizacije ruskog kredita u Republiku Srpsku, kakve će to posljedice imati po Federaciju BiH, s obzirom da u tom slučaju RS neće biti zainteresovana za nastavak kreditiranja. Može li Federacija BiH sama da uzme kredit od MMF-a i pod kojim uslovima?

Ruben Atoyan: Mi nemamo zvaničnih informacijama o zaduživanju Republike Srpske kod drugih kreditora. Konačno, vlasti imaju pravo da odlučuju o izvorima iz kojih će finansirati budžetski deficit. Zvanična politika MMF-a jeste da na ovakva pitanja ne dajemo komentare.MMF može finansijski podržati samo svoje članice. To znači da je za nastavak Stand-by aranžmana potrebno da Bosna i Hercegovina kao država, uključujući dva entiteta i institucije BiH, krene sa reformama koje podržava MMF.

Symbolbild neues Gesetz zur Zahlunsmoral

Nema zvaničnih informacija o zaduživanju RS kod drugih kreditora

Dojče vele: Da li je tačno da su predstavnici vlasti u BiH u jednom od pisama namjere tražili da im se, ukoliko aranžman bude produžen, u 2014. godini budu isplaćena značajna sredstva (do 70 posto) iz 2015 godine? Da li MMF nije zabrinulo to što vlasti traže veliki dio novca praktično u izbornoj godini?

Ruben Atoyan: Zamolio bih Vas još jednom da pročitate Pisma namjere koja sadrže potpune informacije o doznačavanju sredstava u okviru Stand-by aranžmana. Ovaj profil doznačavanja je napravljen tako da odražava finansijske potrebe vlada koje su u 2014. veće nego u 2015. godini.

Reforme ambiciozne, ali sprovodive

Dojče vele: Mislite li da još ima nade za nastavak aranžmana sa BiH, odnosno da će BiH naći načina da ispuni uslove, od zakona o radu do mnogih reformi, uzimajući u obzir da se radi o izbornoj godini i da je malo vjerovatno da će vlasti ići protiv volje radnika ili socijalnih kategorija? Da li je eventualno MMF spreman da u cilju nastavka aranžmana “ublaži” neke od uslova?

Ruben Atoyan: MMF ima mandat da podržava snažne politike. Smatramo da su reforme koje su vlasti preuzele u okviru Stand-by aranžmana ambiciozne ali isto tako smatramo da ih je moguće sprovesti. Dakle, očekujemo da vlasti ispune ranije preuzete obaveze a budućnost Stand-by aranžmana zavisi od toga koliko su snažni napori koje vlasti ulažu u te politike. Kontinuiran napredak u pogledu reformi koje su predviđene Stand-by aranžmanom će osigurati da SBA i dalje bude vrijedno uporište za ekonomske politike u izbornom periodu kao i u periodu formiranja novih vlada.

Intervju vodio:Dragan Maksimović

Odgovorna urednica:Belma Šestić