Nesuglasice u Vijeću sigurnosti oko nove rezolucije UN-a za Irak | TEME | DW | 29.05.2004
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TEME

Nesuglasice u Vijeću sigurnosti oko nove rezolucije UN-a za Irak

Američki predsjednik George Bush i njegov ministar vansjkih psolova Colin Powell svo vrijeme naglašavaju da iračka vlada 30. Juna u potpunosti mora preuzeti suverenitet nad zemljom. Istovremeno rezolucija UN-a o Iraku, po želji Amerikanaca, morala bi sadržavati što je moguće manje konkretnih garancija za preuzimanje suvereniteta.

Amerikanci i to je jasno vidljivo, u novoj rezoluciji o Iraku žele izbjeći sve detalje. Američki ambasador pri Un-u i budući američki ambasador u Iraku John Negroponte:

"Po našem mišljenju rezolucija UN-a trebala bi ponuditi samo okvirna rješenja."

Negroponte skeptično gleda na detaljno razradjene prijedloge iz Pariza, Moskve , Londona ili Pekinga. Iako su oni propraćeni primjedbom: “Izmjene moguće.” Njemački ambasador pri UN-u Guenter Pleuger smatra kineski nacrt rezolucije ozbiljnom i dobrom bazom za diskusiju:

“Kineski nacrt obuhvata niz tema, o kojim se trenutno debatira u Vijeću sigurnosti UN-a, ali i neke od tema koje su načinjale mnoge delegacije pa i naša njemačka. "

Pitanje svih pitanja, kada se radi o suverenitetu Iraka, je naravno pitanje kompetencija multinacionalnih trupa UN-a za Irak pod američkom komandom. Ove trupe, kako predvidja rezolucija imaju pravo da poduzimaju sve raspoložive vojne mjere ,obuhvaćene borbom protiv terorizma u cilju uspostave stabilnosti u Iraku, i to partnerski skupa sa iračkom prelaznom vladom. Ova formulacija je za francuskog ambasadora pri UN-a Jean Marc de Sabliere nedovoljna i ona se mora, bez obzira na protivljenje američkog ambasadora pri UN-u , precizirati. De Sabliere:

0-Ton: “Po našem mišljenju važno je da rezolucija sadrži izvjesne smjernice, koje se tiču sporazuma o saradnji izmedju multinacionalnih trupa i iračke vlade.

Njemački, francuski i kineski ambasadori pri UN-u žele naime da se tačno definira mogućnost uticaja prelazne iračke vlade na vojne operacije multinacionalnih trupa u Iraku. Kina recimo traži da se sa,ostalne vojne operacije američkim trupama smiju dozvoliti samo u slučaju samoodbrane. Sporan je i mandat za strane trupe u iraku. SAD i Velika Britanija insistiraju na jednogodišnjem mandatu, nakon čega treba da uslijedi preispitivanje, na koje Washington opet može presudno uticati jer ima pravo veta, Vijeće sigurnosti traži da se mandat smije produžiti samo ukoliko takav zahtjev UN-u uputi prelazna iračka vlada i ako on bude izglasan većinom glasova u Vijeću sigurnosti. Zbog haotičnog stanja niko više i ne govori o fiksnom datumu. Zbog velikih nesuglasica povodom rezolucije o Iraku, Francuska je predložila odgadjanje donošenja rezolucije na 14 dana, nakon čega je američki ambasador pri UN-u Negroponte ironično primjetio:

0-Ton. “Želio bi vjerovati da moj francuski kolega želi da se rezolucija izglasa prije primopredaje vlasti u Iraku. "

Negroponte je istovremeno naglasio da ne bi trebalo napuhivati važnost rezolucije, te da se o svim detaljima može dogovoriti na licu mjesta.

Rainer Suetfeld