1. Idi na sadržaj
  2. Idi na glavnu navigaciju
  3. Idi na ostale ponude DW-a

Na pomolu novi "Sejdić-Finci"

18. juli 2013

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu donio je odluku u slučaju "Maktouf i Damjanović protiv BiH" koja glasi da Sud BiH nije trebalo retroaktivno da primijeni Krivični zakon iz 2003. u dva predmeta ratnih zločina.

https://p.dw.com/p/19ALt
Foto: Getty Images

Presudom Velikog vijeća Evropskog suda za ljudska prava u slučaju "Maktouf i Damjanović" BiH je izgubila spor. Sud je utvrdio da je došlo do povrede člana sedam Evropske konvencije o ljudskim pravima. Apelanti su se žalili da je u njihovom slučaju retroaktivno primjenjen Krivični zakon BiH iz 2003 godine.

Zamjenik zastupnika Savjeta ministara BiH pred sudom u Strazburu Zikreta Ibrahimović smatra da ne postoji mogućnost da ponovo budu otvoreni postupci koji su se vodili pred Sudom BiH: "Niti će se u slučaju dvojice aplikanata raditi ponavljanje postupka, njima je samo utvđena povreda prava iz člana sedam Konvencije i dosuđeno im je po 10 hiljada evra. Niti oni, niti ostali predmeti neće se ponovo otvarati".

Blamaža suda?

Krivični zakon iz 2003. strožiji je u odnosu na Krivični zakon SFRJ iz 1976. godine, a koji je bio na snazi u vrijeme izvršenja krivičnih dijela, tokom proteklog rata. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić kaže da je presuda direktan šamar pravosuđu BiH koje u najmanju ruku mora da izvrši reviziju sudskih postupaka: "Konkretna posljednica ovoga biće - za sva lica koja su pred Sudom BiH suđena primjenom Krivičnog zakna iz 2003. godine za ratne zločine, da mogu ući u reviziju. Konretna posljedica znači blamaža Suda BiH i Ustavnog suda koji je u apelacijama istih lica odbio povredu ljudskih prava. I za ovo bi neko morao snositi odgovornost. Prije svega famozna predsjednica Suda BiH (op.a. Medžida Kreso) trebala je još jutros da podnese ostavku".

Die Präsidentin des Gerichts Bosnien-Herzegowinas Medzida Kreso
Medžida Kreso (u sredini) - predsjednica Suda BiHFoto: DW

Apelanti u ovom predmetu su Abduladhim Maktouf, državljanin Iraka, i Goran Damjanović, iz BiH. Maktouf je osuđen na pet godina zbog učešća u zločinima počinjenim u Travniku 1993., a Damjanović na 11 godina zbog učešća u premlaćivanju grupe zarobljenih Bošnjaka u Sarajevu. Advokat Damjanovića Senad Kreho predaće odmah prijedlog za ukidanje pritvora za Damjanovića koji se nalazi u Foči već šest godina. Pored toga ići će i prijedlog za ponavljanje postupka: "Ja samo govorim o provedbi odluke Suda u Strazburu koja se ne treba pretvoriti u odluku "Sejdić-Finci." ZKP (Zakon o krivičnom postupku) je predvidio odredbe koje ukazuju na koji način se vrši ponavljanje postupka i šta se radi u tom postupku. Postoji procedura, ne možemo se igrati sa odlukama Suda u Strazburu", kaže Kreho.

Revizija postupka pod određenim uslovima

Nakon ove odluke mnogi upozoravaju da bi u najmanju ruku moglo doći do revizije svih presuda u posljednjih 10 godina koje su donesene na osnovu Krivičnog zakona iz 2003. godine. Pravni stručnjak Miroslav Mikeš kaže da krivično pravo ne poznaje formalni pojam `revizije postupka` ali da ukoliko se pojave nove činjenice mogu se koristiti u daljem postuku, uz poštovanje rokova: "Zavisno od toga kada je ko pravosnažno osuđen. Ako je lice osuđeno pet godine prije nego što je ova odluka donesena, onda je došlo do zastarjevanja. Onda može biti govora o pomilovanju ili slično. Ali onaj ko je u navedenom roku, može ovu presudu da koristi kao nove dokaze".

Inače priča o retroaktivnoj primjeni Krivičnog zakona BiH aktuelna je i u pregovorima o strukturalnom dijalogu između BiH i EU o pravosuđu. Svakako i ova presuda Evropskog suda biće vjetar u leđa i dobar argument predstavnicima iz RS, koji su u ranijim pregovorima tražili da se prekine sa primjenom ovog zakona koji je po njihovom mišljenju diskriminirajući jer je neefikasan, te se kroz njega vrši neselektivno izuzimanje predmeta.

Autor: Dragan Maksimović

Odgovorna: urednica: Belma Fazlagić-Šestić