Multiklick | DW
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklama
Reklama
Reklama
default

ANKETA: Testiraj se na BiHrokratiju

Bosnien Und Herzegowina | Toilette direkt neben Denkmal Mak Dizdar, Dichter (DW/N. Velickovic)

Malo ispod stola, malo iznad zakona

Iscerekajte se kiselo uz detalje Izvještaja o finansijskoj reviziji Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo

1. PITANJE

Anketa

Kapitalni transferi za sanaciju, rekonstrukciju i izgradnju sportskih objekata u iznosu od 1.855.000 KM raspoređeni su i odobreni bez

2. PITANJE

Anketa

Ministarstvo nema podatke o korisnicima kojima su sredstva doznačena prethodnih godina, a koji nisu dostavili izvještaje o utrošku sredstava, jer

3. PITANJE

Anketa

Kapitalni transfer odobren Općini Novi Grad u iznosu od 1.000.000 KM priznat je kao rashod 2018. godine, iako je obaveza za plaćanje nastala u januaru 2019. godine, što je u suprotnosti sa

4. PITANJE

Anketa

Fudbalskim klubovima Olimpik, Sarajevo i Željezničar, koji su dužni MUP-u 1.057.128 KM, na ime obezbjeđivanja utakmica, Ministarstvo je otpisalo dug u iznosu od 450.000 KM, uz obavezu da se ostatak isplati iz budžeta Ministarstva u naredne četiri godine, s obrazloženjem

5. PITANJE

Anketa

Tekući transferi pojedincima odobreni su za pet programa u iznosu od 423.500, a izvršeni 386.400 KM. Za navedene programe kriteriji za odabir korisnika i visine sredstava bili su

6. PITANJE

Anketa

Zakonom o sportu Kantona Sarajevo definisano je da nadzor nad provođenjem odredbi ovog zakona i propisa donesenih za njegovo provođenje vrši Ministarstvo putem inspektora za sport. Iako je radno mjesto inspektora za sport sistematizovano Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva, ono nije popunjeno

7. PITANJE

Anketa

Raspodjela 1.855.000 KM za sanaciju i rekonstrukciju sportskih objekata i ploha, za podršku izgradnji sportsko-rekreativnih kapaciteta i sufinansiranje izgradnje sportskih centara nije vršena na osnovu javnog poziva, zbog čega nije zadovoljen

8. PITANJE
default

Rashodna grla

Urnebesno stravični nalazi revizorskih izvještaja o radu Službe predsjednika Republike Srpske

1. PITANJE

Anketa

Od deset postupaka (86% provedenih) javnih nabavki, ukupne vrijednosti 1.083.746 KM (bez PDV-a), na gorivo je potrošeno 155.868 KM (bez PDV-a), na sistem video nadzora 131.999 KM (bez PDV-a), na servisiranje i održavanje vozila 93.059 KM (bez PDV-a), a najviše na

2. PITANJE

Anketa

Rashodi u iznosu od 154.598 KM, shodno zaključenom Ugovoru sa preduzećem “Sparta“ d.o.o. Banja Luka, odnose se na

3. PITANJE
4. PITANJE

Anketa

Naknade savjetnicima predsjednika koji nemaju zasnovan radni odnos u Službi vode se u ukupnom iznosu od 177.797 KM kao

5. PITANJE
6. PITANJE

Anketa

Među rashodima po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga, u ukupnom iznosu od 315.360 KM, nisu navedeni

7. PITANJE

Anketa

Ukupni rashodi i izdaci Službe predsjednika Republike Srpske u 2018. godini, koje čine tekući rashodi i izdaci, iskazani su u iznosu od 10.700.203 KM, dok su prihodi i primici

Loch im Baum (DW/ N. Velickovic)

Rupe u budžetu

Potresno komični nalazi revizorskih izvještaja o radu Grada Zenica za 2018. godinu

 

1. PITANJE

Anketa

Iz više razloga nepovoljan ugovor sa firmom ALBA Zenica d.o.o. Grad je potpisao na 20 godina. Ugovor ističe:

2. PITANJE

Anketa

Protivno članu 69. Zakona o javnim nabavkama, ugovor o izgradnji pješačke staze na dionici Perin Han – selo Pelinovići procijenjene vrijednosti od 139.230 KM dodijeljen je, u vrijednosti od 330.475 KM, kompaniji

3. PITANJE

Anketa

Knjigovodstvene evidencije, primjene zaključenih ugovora, obračuni i isplate naknade za rad u komisijama, obračuni pripadajućih poreza i doprinosa za njihov rad, realizacije tekućih transfera – obavljene su bez

4. PITANJE

Anketa

Protivno članu 69. Zakona o javnim nabavkama, ugovor za rekonstrukciju lokalnog puta Radinovići – Puhovac, procijenjene vrijednosti 174.564 KM, dodijeljen je, u vrijednosti od 390.054 KM, kompaniji

5. PITANJE
6. PITANJE

Anketa

Protivno članu 69. Zakona o javnim nabavkama, ugovor za vanjsko uređenje objekta Dom zdravlja Zenica, procijenjene vrijednosti 269.100 KM, dodijeljen je, u vrijednosti od 414.467 KM, kompaniji

7. PITANJE

Anketa

Programima i projektima iz oblasti kulture u iznosu od 29.500 KM, programima i projektima za podršku mladima i djeci u iznosu od 29.950 KM i programima i projektima iz oblasti socijalne zaštite u iznosu od 43.432 KM (ukupno 102.432) po javnom pozivu, provedenom u skladu sa programom utroška, na prijedlog Komisije za odabir projekata odobrena su sredstva u iznosu 54.800 KM. Ostatak je podijeljen

8. PITANJE

Anketa

Protivno članu 69. Zakona o javnim nabavkama, ugovor dodijeljen za rekonstrukciju puta Seoci – Osredak Gradina, procijenjene vrijednosti 77.220 KM, dodijeljen je, u vrijednosti od 127.296 KM, kompaniji

9. PITANJE

Anketa

Sredstva kredita od banke Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) iz 2015. godine u iznosu od 2.288.497 KM za realizaciju Programa vodosnabdijevanja i otpadnih voda, odobrena na rok od devet godina, grejs period tri godine, s kamatnom stopom u visini efektivnih troškova refinansiranja KfW na tržištu kapitala i uz naknadu za neiskorištena sredstva 0,25%,

10. PITANJE

Anketa

Protivno članu 69. Zakona o javnim nabavkama, ugovor za rekonstrukciju puta Seoci – Živkovići, procijenjene vrijednosti 54.054 KM, dodijeljen je, u vrijednosti od 87.692 KM, kompaniji

11. PITANJE

Anketa

Pravni savjet Gradonačelnika, kome je, protivno Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, isplaćeno 16.900 KM, osnovan je

12. PITANJE

Anketa

Protivno članu 69. Zakona o javnim nabavkama, ugovor za rekonstrukciju makadamskog puta Nijagara – Šebuje, procijenjene vrijednosti 45.045 KM, dodijeljen je, u vrijednosti od 95.121 KM, kompaniji

13. PITANJE

Anketa

Bez cjenovnika usluga, po osnovu rada skloništa za životinje, higijenskog servisa, zbrinjavanja uginulih životinja i rada uprave i zaposlenih, Grad je isplatio 241.919 KM po fakturi kompanije

TESTIRAJTE SE NA BIHROKRATIJU
Tannenzapfen (DW/N. Velickovic)

Štedimo krčmeći

Do suza zabavni odgovori na pitanja čija se rješenja kriju u Revizorskom izvještaju o radu Ministarstva vanjskih poslova za 2017. godinu.

1. PITANJE

Anketa

Vozač zamjenika ministra je ostvarivao prekovremene sate svaki mjesec do 80 sati mjesečno, a Ministarstvo je propustilo

2. PITANJE

Anketa

Knjiga putnih naloga se vodi elektronski (bez zaštitnog mehanizma od moguće naknadne promjene podataka), te ne sadrži podatke o troškovima službenog putovanja niti

3. PITANJE

Anketa

a. službenici su dobijali lanč-pakete

Iako su za službena putovanja u inostranstvu bila osigurana dva obroka,

4. PITANJE

Anketa

Za službena putovanja koja su prethodno planirana (nalaze se i u mjesečnim planovima službenih putovanja) avionske karte (i smještaj) rezervišu se neposredno prije samog putovanja, čime se

5. PITANJE

Anketa

Od ukupno 500 komada ugovorenih usluga posredovanja u prodaji avionskih karata i organizovanja putovanja realizovano je 345 komada, s tim da je za 57.753,89 KM prekoračena vrijednost okvirnog sporazuma (462.150 KM), što predstavlja

6. PITANJE

Anketa

Osim na izdatke za gorivo (232.880 KM), popravku i održavanje vozila (227.024 KM), izdatke za registraciju i osiguranje (195.393 KM), autogume (20.973 KM), diplomatsko-konzularna predstavništva potrošila su 28.004 KM i na:

7. PITANJE

Anketa

U nalozima za korištenje vozila ne popunjava se kolona za ukupno pređeni put u kilometrima, ne upisuje se stanje kilometraže u momentu sipanja goriva, izostavlja se broj računa te potpis i pečat dobavljača za gorivo, a registrovana je i vožnja

8. PITANJE
9. PITANJE

Anketa

Uz nedosljednu primjenu Zakona o državnoj službi u institucijama BiH interni premještaji državnih službenika postaju sredstvo za

ODGOVORI
Umfrage Bürokratie in Bosnien und Herzegowina

Vlada Federacije Bosne i Hercegovina

Urnebesno stravični nalazi ravizorskih izvještaja o radu entitetskih i državnih institucija u Bosni i Hercegovini. Ovaj put je riječ o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine.

1. PITANJE

Anketa

Federalna vlada je u decembru 2018. protivno ovlastima i propisima maknula 153 miliona (cifrom: 153.000.000) neutrošenih sredstava za izgradnju cesta na poseban račun, koji se zove:

2. PITANJE

Anketa

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sekretarijata i Ureda Premijera Federacije Bosne i Hercegovine nisu obuhvaćeni:

3. PITANJE
4. PITANJE

Anketa

Mobitele osim premijera i sekretara Vlade BiH, bez ograničenja troškova mogu koristiti:

5. PITANJE
6. PITANJE
7. PITANJE

Anketa

Premijer i dva zamjenika premijera podijelili su organizacijama i pojedincima 135.100 KM bez jasnih i mjerljivih kriterija iz

8. PITANJE

Anketa

Od 3.800.000 KM, koliko je iz budžeta prebačeno parlamentarnim strankama, za naknade zaposlenih otišlo je 18%, za doprinose poslodavca 3%, za izdatke za materijal, sitan inventar i usluge 62, za ostale rashode 16%, a 1%

O D G O V O R I