Lakše do posla u Njemačkoj | Politika | DW | 29.02.2020
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklama

Rad u Njemačkoj

Lakše do posla u Njemačkoj

Od 1. marta u Njemačkoj stupa na snagu novi zakon o useljavanju koji nudi niz olakšica u odnosu na stari zakon. Šta on sve donosi i o kojim se konkretno olakšicama radi?

Novi zakon o useljavanju je ustupak njemačke vlade Udruženju poslodavaca, kako bi se u Njemačku brzo i nebirokratski mogla dovoditi  kvalifikovana radna snaga. U mnogim branšama postoji manjak stručnog kadra i mnoge firme zbog nedostatka radnika ne mogu preuzimati nove narudžbe i trpe ogromnu financijsku štetu.

Novi zakon ukida barijeru po kojoj je u traženju posla prednost imao Nijemac ili građanin Evropske unije u odnosu na građanina zemlje koja nije članice Evropske unije. Procedura dolaska radnika iz zemalja van EU je trajala veoma dugo i zbog toga se na odgovor Njemačke ambasade, odnosno konzulata, čekalo i po godinu dana.

Sada njemačka ambasada, nakon što na primjer jedan građanin iz BiH postavi molbu za vizu, ima  rok od 3 sedmice da pošalje upit Saveznom uredu za rad i zapošljavanje, koji onda, po novom zakonu, više ne vrši provjere ima li na birou neko iz Njemačke koji je podesan za taj posao, već u roku od 3 sedmice mora da odgovori na upit ambasade.

Ako ne odgovori, onda se smatra da je saglasnost izdata. Dakle cijela procedura sada traje najviše 6 sedmica.

Zakon koji na snagu stupa 1. marta podrazumijeva i ubrzanu proceduru, po kojoj  budući njemački poslodavac, uz punomoć radnika, može zastupati njegove interese i pregovarati sa nadležnim Uredom za strance. Kada se prikupe sve potrebne dozvole, Ured za strance mora informisati Njemačku ambasadu koja onda u roku od tri dana mora izdati ulaznu vizu.

Stranci mogu u Njemačkoj izučavati zanat ali i dolaziti da traže posao

Strana radna snaga, po novom zakonu, može dolaziti i na izučavanje zanata u Njemačku - na najmanje dvije godine. Za to moraju imati saglasnost Agencije za rad i zapošljavanje. Strani radnici mogu dobiti i boravak u Njemačkoj na 6 mjeseci radi traženja posla ili mjesta za studij. Za to je potrebna potvrda o znanju jezik, ali i dokaz da se osoba može finansirati iz sopstvenog džepa.

I pored toga što novi zakon stupa na snagu 1. marta, stari zakon za zemlje Balkana važi do kraja godine. Po starom zakonu za dolazak u Njemačku nije bila potrebna diploma, niti položen ispit o znanju jezika, a mogli su dolaziti i nekvalifikovani radnici. Preporuka pravnika je da stare zahtjeve ne treba povlačiti, mada njihova obrada može trajati i duže od isteka važenja starog zakona 31. decembra 2020. godine.

Još jedan korak u otklanjanju barijera za nesmetan dolazak radne snage napravljen je proteklog ponedjeljka u Bonnu, gdje je otvoren Centralni ured za priznavanje svjedočanstava i diploma. Do sada je proces priznavanja diploma trajao puno duže nego u SAD-u, Kanadi ili skandinavskim zemljama.

Pored toga, to je bila nadležnost svake pokrajine ponaosob i time se bavilo čak 1.400 službi, a kriteriji su bili neujednačeni. Na istoku Njemačke se najlakše dobijalo priznanje diplome, a u Bavarskoj najteže. Sada će i ta procedura biti pojednostavljena.

Ljekari, medicinsko osoblje, inžinjeri i informatičari su i prije olakšano ili preko tzv. plave karte mogli dolaziti na rad u Njemačku, ali je uslov za to bila dosta visoka plata. Nerijetko su i menadžeri njemačkih bolnica i staračkih domova dolazili u region da vrbuju medicinske sestre i njegovatelje.

Njemački poslodavci jako cijene radnu snagu iz zemalja nastalih raspadom bivše Jugoslavije. Radnici sa Balkana su za njih sposobni, vrijedni i obrazovani, a mnogi imaju i dobro znanje njemačkoj jezika.

Čitajte nas i preko DW-aplikacije za Android