Korupcija u institucijama EU | Evropa | DW | 27.04.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Evropa

Korupcija u institucijama EU

Građani institucije EU ocjenjuju kao netransparentne i korumpirane. Studija koja je istraživala ovaj fenomen pokazala je da, iako postoje nedostaci, borba protiv korupcije u Evropi funkcioniše bolje nego što se misli.

Evropska unije i njene institucije u borbi protiv korupcije imaju mnogo uzornih pravila, ali ih sama ne provodi konsekventno. Do ovog rezultata došla je studija koju je provela organizacija Transparency International. Istraživano je kako Evropski parlament, Evropska komisija i osam ostalih institucija EU izlaze na kraj sa sukobom interesa i korupcijom u sopstvenim redovima.

Rezultat je, kako je rekla Edda Müler, predsjednica Transparency Internationala u Njemačkoj, iznenađujući i „Evropska unija je bolja nego glasine koji je biju.“

Edda Müller, predsjednica Transparency Internationala za Njemačku

Edda Müller, predsjednica Transparency Internationala za Njemačku

U mnogim područjima antikorupciona pravila u Briselu daleko nadmašuju njemačke standarde. Tako se svi zapisnici sa sastanaka odbora Evropskog parlamenta moraju učiniti transparentnim i dostupnim javnosti, kao i informacije u kojem se stadiju nalazi komplikovano savjetovanje o zakonima EU i koje države zastupaju koje interese, pojasnila je Müler. Međutim, mnoga postojeća pravila u praksi ne nalaze praktičnu primjenu, što antikorupcionim organizacijama u radu institucija EU predstavlja najveći nedostatak. „Za EU koja će biti zaštićena od korupcije mora se uraditi još više“, rekla je Müler, koja je dugogodišnja aktivistkinja za zaštitu potrošača interesa lobista u Briselu.

Obavezujući registar lobista sa mogućnošću sankcija

Problemi postoje posebno u pogledu rastućeg lobizma i protiv toga postavljenih barijera, iznijela je Edda Müler citat iz na 240 stranica napisane studije pod nazivom „Studija o integritetu EU“, finansirane od jedne nizozemske fondacije. Posebno je kritikovan postojeći instrument registra lobista koji oštro kritikuju borci protiv korupcije. "U Briselu, za razliku od većine država članica EU, među kojima je i Njemačka, postoji takav registar. Međutim, upisivanje zastupnika interesa do sada nije postalo obavezno i onima koji to ne urade ne prijete nikakve sankcije", istakla je ona.

„Ovdje je trenutno oko 6.000 registrovanih lobista, ali ako taj broj uporedite sa procjenom broja lobista koji su aktivni u Briselu, onda je registrovano manje od polovine njih", smatra Edda Müler. Zbog toga Transparency International poziva na uvođenje obaveznog registrovanja lobista.

Uz to, trebao bi i proces pripreme zakona EU od strane Evropske komisije postati transparentniji. U tom smislu se često tokom savjetovanja kao saradnici angažuju vanjski stručnjaci. „Pozvane stručnjake treba obavezati na to da moraju reći za koga rade, ko ih plaća i čije interese zastupaju“ , zahtjeva Müler.

Zahtjev za osnivanje Kancelarije evropskog javnog tužilaštva

U pogledu prekomjernog kršenja zakona kao što je pranje novca ili korupcija, trebala bi se osnovati Kancelarija državnog tužilaštva , čime bi se, prema ocjeni Transparency Internationala, premostio ovaj nedostatak u krivičnom gonjenju. Trenutno EU sa Europolom (Evropskom policijom) i Eurojustom (Pravosuđem EU) posjeduje institucije koje bi trebale poboljšati razmjenu informacija i koordinaciju među 28 zemalja članica Unije. „Smatramo da je trenutno Eurojust sa funkcijom koordinacije nedovoljno efikasnim da bi se suprotstavili takvim prekršajima.“ Studiju o integritetu EU uradio je Ured za organizaciju EU u proteklih devet mjeseci. Osnova ove studije su publikacije i intervjui sa predstavnicima institucija EU.

Autori: Richard A. Fuchs / Faruk Šabanović

Odgovorni urednik: Mehmed Smajić

Reklama