Koliko Njemačku koštaju izbjeglice? | Politika | DW | 22.05.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Politika

Koliko Njemačku koštaju izbjeglice?

Procjenjuje se da je u Njemačku prošle godine došlo više od milion izbjeglica. Zbog velikih izdataka za izbjeglice neke općine su u finansijskom škripcu. Koliko izbjeglice zaista koštaju državu?

Njemački mediji navode da Njemačko ministarstvo finansija računa da će mu za zbrinjavanje izbjeglica do 2020. godine biti potrebno 93,6 milijardi eura. Ova količina novca će biti izdvojena za smještaj, integraciju, ali i za borbu protiv razloga zbog kojih ljudi napuštaju ratna područja.

Koliko izbjeglica će doći u Njemačku?

Ministarstvo finansija procjenjuje da će ove godine u Njemačku doći 600.000 izbjeglica. Naredne godine bi taj broj trebao iznositi 400.000, a narednih 300.000 godišnje. Prošle godine je u sistemu EASY registrovano više od milion izbjeglica. Od toga je 477.000 zatražilo azil.

Kakvu pomoć dobijaju tražioci azila?

Zakonom je regulisano da tražioci azila dobijaju sve što im je potrebno za život: hranu, odjeću, medikamente i kućanske aparate. U prihvatnim centrima samci umjesto toga mjesečno dobijaju 135 eura. Ukoliko tražioci azila više ne žive u prihvatnim centrima, onda mjesečno dobijaju 354 eura. Osim toga država preuzima stanarinu i ostale troškove.

Bez njemačkog jezika nema integracije

Veliki broj izbjeglica je zainteresovan za učenje njemačkog jezika

Veliki broj izbjeglica je zainteresovan za učenje njemačkog jezika

Od novembra 2015. godine tražioci azila i osobe koje imaju tzv. „trpljeni boravak“ (Duldung) i koje imaju „dobre perspektive da dobiju pravo boravka“ imaju mogućnost pohađanja kurseva integracije.

Ti kursevi se sastoje od kursa učenja njemačkog jezika, 600 školskih časova, kao i tzv. kurs orjentacije, koji traje 60 školskih časova. Na kraju polaznici kursa integracije trebaju govoriti njemački jezik tako dobro da mogu bez problema početi raditi u nekom preduzeću. U međuvremenu je daleko više zainteresovanih za taj kurs nego što ima slobodnih mjesta.

Visoki troškovi za općinske vlasti

Troškove zbrinjavanja izbjeglica snosi SR Njemačka i njene savezne zemlje. Savezne zemlje novac dalje proslijeđuju gradovima i općinama koji finansiraju ustanove za prihvat izbjeglica, školovanje djece izbjeglica ili brigu o maloljetnim izbjeglicama koje su u Njemačku stigle same. Budžeti mnogih općina su kroz ove izdatke veoma opterećeni.

Raspodjela tereta

Proteklog septembra je njemačka vlada obećala da će saveznim zemljama, paušalno, po izbjeglici, izdvojiti po 670 eura. Taj iznos će biti isplaćivan sve dok ta osoba prima pomoć regulisanu zakonom o pomoći koja se pruža tražiocima azila. Međutim, ubrzo se ispostavilo da ta suma nije dovoljna.

Saveznim zemljama je potrebno više novca

Sa 670 eura se maksimalno pokriva samo 20 posto sume koju za izbjeglice izdvajaju savezne zemlje, priznala je njemačka kancelarka Angela Merkel kada se u aprilu sastala sa premijerima njemačkih saveznih zemalja. Stoga je ispravan prijedlog saveznih zemalja i općina o pravednoj i fer raspodjeli tereta. Prema navodima saveznih zemalja, savezna vlada bi trebala preuzeti 50 posto troškova. Odgovor na ovo pitanje trebao bi biti donijet na sastanku koji će biti održan 31. maja.

Veliki gradovi pod velikim teretom

Izbjeglice radije odlaze u velike gradove gdje lakše nalaze posao

Izbjeglice radije odlaze u velike gradove gdje lakše nalaze posao

Urbana područja i veliki gradovi posebno privlače pažnju izbjeglica jer tamo žive njihovi sunarodnjaci i tamo imaju bolje šanse na tržištu rada. Glavni grad, Berlin, koji je ionako u finansijskim problemima, smatra da će ove godine za zbrinjavanje izbjeglica morati izdvojiti 900 miliona eura. Gradski senat je u budžetu planirao samo 600 miliona eura i nada se pomoći savezne vade.

Da li ministar finansija mora praviti nova zaduženja?

Vjerovatno ne jer prihodi od poreza u Njemačkoj su u porastu i iznose kao i troškovi za zbrinjavanje izbjeglica. Nakon što je savezna vlada početkom maja predstavila procjene o poreskim prihodima, njemačke savezne zemlje i općine do 2020. godine mogu računati sa većim prihodima u iznosu od 42,2 milijarde eura. Ministar finansija Wolfgang Schäuble se nada da će time ove i naredne godine biti sačuvana „crna nula“ (da budžet neće biti u minusu, nap.ur.). Schäuble je ponosan što Njemačka od 2014. godine nije pravila nova zaduženja. On želi nastaviti taj trend. Međutim, to isto tako znači da neće biti poreskih olakšica. Veći prihodi odlaze na veće izdatke za izbjeglice.

Preporuka redakcije