Koka i citylight | Panorama | DW | 08.09.2020

Upoznajte novu internetsku stranicu DW-a

Pogledajte beta verziju dw.com. Nismo još gotovi! Vaše mišljenje nam može pomoći da se poboljšamo.

  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklama

Panorama

Koka i citylight

Priča za uspavljivanje beba s pravom glasa

Pošla koka s bebom u kolicima u dućan pa stala pred citylightom na sred trotoara. Veli koka citylightu: pomakni se sa trotoara, ne mogu od tebe ljudi da prođu. Veli citylight: neću.

Čekaj ti mene, citylightu, veli koka njemu, sad ću ja tebi zvati policiju da tebe policija skloni. Veli citylight: zovi.

Zovne koka policiju i kaže: policijo, policijo, skloni ovaj citylight sa trotoara, nepropisno je postavljen. Veli policija: nismo mi nadležni, zovi opštinsku službu za saobraćaj u mirovanju.

Zovne koka opštinsku službu za saobraćaj u mirovanju, javi se automatska sekretarica. Kaže koka sekretarici opštinske službe za saobraćaj u mirovanju, naloži policiji da skloni citylight sa trotoara, nepropisno je postavljen. Kaže automatska sekretarica: za prijave nepravilnosti, birajte jedan, za zahtjeve i molbe, birajte dva, za razgovor sa referentom birajte... Kaže koka sekretarici: ako nećeš ti, ja ću zvati pomoćnika načelnika, da tebe pomoćnik naruži. Kaže automatska sekretarica: za razgovor sa pomoćnikom načelnika službe za saobraćaj u mirovanju, birajte četiri...

Zovne koka pomoćnika načelnika službe u mirovanju i kaže: pomoćniče načelnika, naruži službu za saobraćaj, što neće da naloži policiji da skloni citylight sa trotoara. Kaže pomoćnik načelnika: ne može to telefonom, morate pismeno. Kaže koka pomoćniku: ako nećeš ti, ja ću zvati inspekciju, da tebe inspekcija kazni. Kaže pomoćnik zovi.

Zovne koka inspekciju i kaže: inspekcijo, inspekcijo, kazni pomoćnika načelnika, što neće da naruži opštinsku službu za saobraćaj u mirovanju koja ne da nalog policiji da skloni citylight sa trotoara na kojem je nepropisno postavljen. Kaže inspekcija: nije nam to prioritet, sad pratimo provedbu anticovid mjera. Kaže koka inspekciji: ako nećeš ti, ja ću zvati načelnika opštine, da tebe načelnik otpusti. Kaže inspekcija: zovi.

Zovne koka načelnika opštine i kaže: načelniče, načelniče, otpusti inspekciju što odbija da kazni pomoćnika načelnika, što neće da naruži opštinsku službu za saobraćaj u mirovanju što ne da nalog policiji da skloni citylight sa trotoara na kojem je nepropisno postavljen.

Kaže neautomatska sekretarica: inspekcija nije u ingerenciji načelnika.

Kaže koka sekretarici: ako nije u ingerenciji, ja ću zvati opštinsko vijeće, da njega vijeće smijeni. Kaže neautomatska: zovi.

Zovne koka opštinsko vijeće, kaže: vijeće, vijeće, smijeni načelnika jer mu nije u ingerenciji da otpusti inspekciju zato što odbija da kazni pomoćnika načelnika, koji neće da naruži opštinsku službu za saobraćaj u mirovanju što ne da nalog policiji da skloni citylight sa trotoara na kojem je nepropisno postavljen.

Kaže sekretarica: vijeće je u izolaciji, vratilo se sa sjednice u Neumu.

Kaže koka: ako neće ono, ja ću zvati stranku, da njega stranka opomene. Kaže sekretarica zovi.

Zovne koka stranku i kaže: stranko, stranko, opomeni ovo vijeće, što neće da smijeni načelnika jer mu nije u ingerenciji da otpusti inspekciju zato što odbija da kazni pomoćnika načelnika, koji neće da naruži opštinsku službu za saobraćaj u mirovanju što ne da nalog policiji da skloni citylight sa trotoara na kojem je nepropisno postavljen.

Kaže stranka: asim više ne stanuje ovdje.

Kaže koka: ako asim više ne stanuje tute, ja ću moliti boga da vam dođe u san.

Kaže glas: zovi.

Zovne koka boga i zamoli: bože, bože, dođi stranci u san, zato što neće da opomene vijeće koje neće da smijeni načelnika jer mu nije u ingerenciji da otpusti inspekciju koja odbija da kazni pomoćnika načelnika, koji neće da naruži opštinsku službu za saobraćaj u mirovanju što ne da nalog policiji da skloni citylight sa trotoara na kojem je nepropisno postavljen.

Kaže bog: ne mogu, jer oni nikad ne spavaju.

Kaže koka: ako nećeš ti, ja ću zvati vraga, da vrag sve odnese.

Kaže bog: zovi, s njim svaki dan tikve sade po kancelarijama.

Zovne koka vraga i kaže: vraže, vraže, nosi ovo sve!

Kaže vrag: HOĆU!

Vidi bog da je vrag odnio šalu, pa stade stranci u san dolaziti, stade stranka vijeće opominjati, stade vijeće načelnika mijenjati, stade načelnik ingerenciju uzimati, stade inspekcija donačelnika kažnjavat, stade donačelnik opštinsku službu za saobraćaj u mirovanju ružit, dade opštinska služba za saobraćaj u mirovanju policiji nalog, skloni policija koku s trotoara.

Čitajte nas i preko DW-aplikacije za Android

Preporuka redakcije