Koka i citylight | Panorama | DW | 08.09.2020
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklama

Panorama

Koka i citylight

Priča za uspavljivanje beba s pravom glasa

Pošla koka s bebom u kolicima u dućan pa stala pred citylightom na sred trotoara. Veli koka citylightu: pomakni se sa trotoara, ne mogu od tebe ljudi da prođu. Veli citylight: neću.

Čekaj ti mene, citylightu, veli koka njemu, sad ću ja tebi zvati policiju da tebe policija skloni. Veli citylight: zovi.

Zovne koka policiju i kaže: policijo, policijo, skloni ovaj citylight sa trotoara, nepropisno je postavljen. Veli policija: nismo mi nadležni, zovi opštinsku službu za saobraćaj u mirovanju.

Zovne koka opštinsku službu za saobraćaj u mirovanju, javi se automatska sekretarica. Kaže koka sekretarici opštinske službe za saobraćaj u mirovanju, naloži policiji da skloni citylight sa trotoara, nepropisno je postavljen. Kaže automatska sekretarica: za prijave nepravilnosti, birajte jedan, za zahtjeve i molbe, birajte dva, za razgovor sa referentom birajte... Kaže koka sekretarici: ako nećeš ti, ja ću zvati pomoćnika načelnika, da tebe pomoćnik naruži. Kaže automatska sekretarica: za razgovor sa pomoćnikom načelnika službe za saobraćaj u mirovanju, birajte četiri...

Zovne koka pomoćnika načelnika službe u mirovanju i kaže: pomoćniče načelnika, naruži službu za saobraćaj, što neće da naloži policiji da skloni citylight sa trotoara. Kaže pomoćnik načelnika: ne može to telefonom, morate pismeno. Kaže koka pomoćniku: ako nećeš ti, ja ću zvati inspekciju, da tebe inspekcija kazni. Kaže pomoćnik zovi.

Zovne koka inspekciju i kaže: inspekcijo, inspekcijo, kazni pomoćnika načelnika, što neće da naruži opštinsku službu za saobraćaj u mirovanju koja ne da nalog policiji da skloni citylight sa trotoara na kojem je nepropisno postavljen. Kaže inspekcija: nije nam to prioritet, sad pratimo provedbu anticovid mjera. Kaže koka inspekciji: ako nećeš ti, ja ću zvati načelnika opštine, da tebe načelnik otpusti. Kaže inspekcija: zovi.

Zovne koka načelnika opštine i kaže: načelniče, načelniče, otpusti inspekciju što odbija da kazni pomoćnika načelnika, što neće da naruži opštinsku službu za saobraćaj u mirovanju što ne da nalog policiji da skloni citylight sa trotoara na kojem je nepropisno postavljen.

Kaže neautomatska sekretarica: inspekcija nije u ingerenciji načelnika.

Kaže koka sekretarici: ako nije u ingerenciji, ja ću zvati opštinsko vijeće, da njega vijeće smijeni. Kaže neautomatska: zovi.

Zovne koka opštinsko vijeće, kaže: vijeće, vijeće, smijeni načelnika jer mu nije u ingerenciji da otpusti inspekciju zato što odbija da kazni pomoćnika načelnika, koji neće da naruži opštinsku službu za saobraćaj u mirovanju što ne da nalog policiji da skloni citylight sa trotoara na kojem je nepropisno postavljen.

Kaže sekretarica: vijeće je u izolaciji, vratilo se sa sjednice u Neumu.

Kaže koka: ako neće ono, ja ću zvati stranku, da njega stranka opomene. Kaže sekretarica zovi.

Zovne koka stranku i kaže: stranko, stranko, opomeni ovo vijeće, što neće da smijeni načelnika jer mu nije u ingerenciji da otpusti inspekciju zato što odbija da kazni pomoćnika načelnika, koji neće da naruži opštinsku službu za saobraćaj u mirovanju što ne da nalog policiji da skloni citylight sa trotoara na kojem je nepropisno postavljen.

Kaže stranka: asim više ne stanuje ovdje.

Kaže koka: ako asim više ne stanuje tute, ja ću moliti boga da vam dođe u san.

Kaže glas: zovi.

Zovne koka boga i zamoli: bože, bože, dođi stranci u san, zato što neće da opomene vijeće koje neće da smijeni načelnika jer mu nije u ingerenciji da otpusti inspekciju koja odbija da kazni pomoćnika načelnika, koji neće da naruži opštinsku službu za saobraćaj u mirovanju što ne da nalog policiji da skloni citylight sa trotoara na kojem je nepropisno postavljen.

Kaže bog: ne mogu, jer oni nikad ne spavaju.

Kaže koka: ako nećeš ti, ja ću zvati vraga, da vrag sve odnese.

Kaže bog: zovi, s njim svaki dan tikve sade po kancelarijama.

Zovne koka vraga i kaže: vraže, vraže, nosi ovo sve!

Kaže vrag: HOĆU!

Vidi bog da je vrag odnio šalu, pa stade stranci u san dolaziti, stade stranka vijeće opominjati, stade vijeće načelnika mijenjati, stade načelnik ingerenciju uzimati, stade inspekcija donačelnika kažnjavat, stade donačelnik opštinsku službu za saobraćaj u mirovanju ružit, dade opštinska služba za saobraćaj u mirovanju policiji nalog, skloni policija koku s trotoara.

Čitajte nas i preko DW-aplikacije za Android

Preporuka redakcije