Jedinstveni evropski referentni okvir za jezike | Einstufung | DW | 24.05.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Einstufung

Jedinstveni evropski referentni okvir za jezike

Evropski referentni okvir za jezike je zajednička baza na osnovu koje se uče strani jezici u evropskim državama. Znanje jezika se ovdje definiše na šest nivoa.

Nivo A1 | Početak
Nauči jednostavne izraze i rečenice. Opiši gdje živiš i koje hobije imaš.
Nivo A2 | Razmijeni jednostavne informacije
Možeš da se sporazumiješ u razgovoru o jednostavnim temama i opišeš šta ti treba, recimo, prilikom kupovine.
Nivo B1 | Spreman za svakodnevicu
Na putu kroz Njemačku možeš da se sporazumiješ u većini situacija. Možeš da razgovaraš o doživljajima i događajima i da izneseš svoj stav.
Nivo B2 | Sigurnost u razgovoru
Razumiješ sve spontano i tečno govoriš. Možeš da slijediš duži razgovor i tekst ili diskusiju o kompleksnim i apstraktnim temama, te da o njima izneseš svoje mišljenje.
Nivo C1 | Rutinska komunikacija
Ne moraš da se prisjećaš riječi i fleksibilno koristiš njemački u slobodnom vremenu, na poslu ili u školi. Duge i zahtjevne tekstove razumiješ bez problema.
Nivo C2 | Komunikacija bez problema
Razumiješ sve što čuješ ili pročitaš. Izražavaš se spontano i tečno, a informacije prenosiš i predstavljaš opširno i sveobuhvatno.