Izostanak kritike prilikom Schroedeve posjete Moskvi | Kiosk | DW | 09.07.2004
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Kiosk

Izostanak kritike prilikom Schroedeve posjete Moskvi

Njemacˇki kancelar Gerhard Schroeder boravio je jucˇer u blic-posjeti Moskvi. On svom prijatelju , ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu nije uputio ni rijecˇ kritike povodom unisˇtavanja ruskog naftnog koncerna Jukos. U zamjenu za c´utanje, Schroeder je, zajedno sa sˇefovima koncerna Siemens, Eon i Ruhrgas uspio isposlovati prosˇirenje privredne saradnje.

Schroeder i Putin u Moskvi

Schroeder i Putin u Moskvi

Njemacˇki komentatori danas se osvrc´u na posjetu kancelara Gerharda Schroedera Rusiji. Posebno mu zamjeraju sˇto nije osudio unisˇtavanje ruskog naftnog koncerna Jukos, cˇijeg je najvec´eg akcionera , nekada moc´nog i bogatog Chodorkovskog Wladimir Putin uz pomoc´ instrumenata drzˇave strpao u zatvor. Schroederovo c´utanje Stadt Anzeiger iz Koelna komentira ovako:

“Uobicˇajeni je ritual svih diktatora i autokrata da probleme u sopstvenoj zemlji proglase unutrasˇnjom stvari i time se zasˇtite od napada izvana. Njemacˇki kancelar Schroeder, upitan za komantar o ruskom koncernu Jukos, preuzeo je ovu terminologiju i opravdao metodu, kojom se sluzˇi ruski Predsjednik Putin. Ako misli da ovim cˇini uslugu svom prijatelju Putinu, onda se vara. Jer fatalna je gresˇka misliti da odustajanje od kritike i sˇpekuliranje mozˇe biti u interesu njemacˇke privrede. Zatvoriti ocˇi pred slucˇajem Jukos, kao sˇto je to uradio Schroeder u Moskvi je za cˇovjeka koji drzˇi do privrede pogresˇan potez a za demokratu potez bez imalo politicˇkog instinkta. “

pisˇe Stadt Anzeiger iz Koelna. Frankfurter Rundschau ironicˇno dodaje:

“Slucˇaj Jukos i selektivna primjena instrumenata drzˇave, to ne mozˇe biti kontroverzna tema za otvoren i prijateljski razgovor medju prijateljima. Tema razgovora ne mozˇe biti ni nastavak ruskog terora u Cˇecˇeniji. Pricˇati o Putinovom preobrazˇaju i transformaciji Rusije iz demokratije u demokratizam, kako se mozˇe nazvati prikreveni i samo formalno demokratski mehanizam, koji zapravo sluzˇi sopstvenom odrzˇavanju na vlasti nije tema za njemacˇkog kancelara, pravnika i demokratu Schroedera. Za njega je to previsˇe. Stoga Schroederovo c´utanje najprije sˇteti ruskom civilnom drusˇtvu a potom i njemacˇko-ruskom prijateljstvu,

konstatira Frankfurter Rundschau. Suedeutsche Zeitung iz Muenchena na istu temu donosi:

"Putinova autoritarna drzˇava ne stvara red vec´ nered. U njoj se praktikuje ne diktatura prava vec´ diktatura pojedinca i njegova samovolja. Dok se ruska drzˇava sa velikom energijom usmjerila na unisˇtavanje koncerna Jukos i njegovog sˇefa Michaila Chordorkowskij-a, drugi naftni koncerni nemaju problema. Na njima se ne primjenjuju mehanizmi drzˇave.”

Bonski list “General Anzeiger “bavi se planovima njemacˇke vlade da u okviru borbe protiv terorizma, otvori zakonsku moguc´nost za prislusˇkivanje novinara, advokata, ljekara i svesˇtenika:

“Debata koju je otvorila ministrica pravosudja je providni pokusˇaj da se u sjeni borbe protiv terorizma u Njemacˇkoj uvedu potpuno pretjerane mjere kojima se oduzima baza za rad ovim radnim grupama, koja se zasniva na povjerenju i zasˇtite izvora i podataka. U svemu se prepoznaje cˇelicˇna pesnica njemacˇkog minsitra unutrasˇnjih poslova, socijaldemokrate Otto Schillyija. I on medjutim zna da se zakon ne mozˇe donijeti mimo volje koalicionog partnera, stranke Zelenih. Stoga c´e biti zanimljivo vidjeti kako c´e vlada bolje i selektivnije rijesˇiti ovaj domac´i zadatak, koji je stigao iz Saveznog Ustavnog suda u Kalrsruheu.

Reklama