Izbjeglička kriza: političko kormilarenje bez instrumenata | Politika | DW | 04.03.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Politika

Izbjeglička kriza: političko kormilarenje bez instrumenata

Usmjeriti izbjegličku krizu politički isto je kao kormilariti jedrenjakom rukovodeći se onime što nam je u vidokrugu. Da bi se postigao cilj katkad je neophodna iznenadan obrat, smatra Christoph Strack.

Je li ovo sada "obrat"? Ili je "obrat" već bio u njemačkoj izbjegličkoj politici? Šef SPD-a Sigmar Gabriel ovih dana pokazuje da je ubijeđen da su se "prečesto zahtijevani obrat u njemačkoj politici odavno dogodio". Oni, koji čekaju na prekretnicu i zahtijevaju ograničavanje broja izbjeglica će pitati: Kako? Gdje? Oni, koji su zagovornici otvorenih granica, odgovaraju: Kada? O, ne!

Je li njemačka kancelarka Angela Merkel sada promijenila smjer? Upravljanje znači odgovorno djelovanje, uključujući i političko djelovanje. Riječ je o tome da se održi kurs između zahtjeva i stvarnosti. Ipak upravljanje ne znači automatsko preusmjeravanje. Kod jednog dobrog kormilara brod više ili manje elegantno plovi morem, ali prilikom iznenadnog mijenjanja smjera lete čaše sa stola u baru. Baš kao i prilikom iznenadnog obrata.

alt - bitte stattdessen 43309813 verwenden

Christoph Strack

Kormilarenje u dubokim vodama i iznenadne struje

Angela Merkel je proteklih mjeseci povremeno govorila o tome da se politika, pa i u prevazilasku izbjegličke krize, vodi na osnovu onoga koliko nam vidokrug dozvoljava. I njemačka kancelarka naglašava da se sada mora prilagoditi novom razvoju situacije. Ključne tačke njene politike od nedavno glase: znatno smanjenje broja novih izbjeglica, striktno "ne" određivanju gornje granice broja izbjeglica, biti fiksiran i raditi na europskom rješenju (uključujući održavanje Šengenskog prostora i otvorenih granica u Europi), borba protiv uzroka izbjeglištva. Šta su iluzorne želje, a šta je moguće - o tome bi se dalo raspravljati. Aktuelna situacija u Grčkoj i na Zapadnom Balkanu pokazuje teškoće prilikom kormilarenja u dubokim vodama i kada se pojave iznenadne struje.

U sistem Merkelove spada ne samo pametni pragmatizam i dugo čekanje, već spadaju i iznenadni obrati. Ukidanje obaveznog služenja vojnog roka ili prekid korištenja atomske energije primjeri su za to. U poređenju sa tim otvaranje granica za izbjeglice početkom septembra 2015. godine u osnovi nije bio politički obrat. Već sedmicama i mjesecima ranije je stotine hiljada izbjeglica bez kontrole dolazilo u Njemačku. Merkel u pogledu otvaranja granica prelazi preko evropskih regulativa i govori o tome kao o odluci koja proizilazi iz "humanitarnog imperativa". Ko tako argumentira mora zaista patiti kada vidi užasne slike iz Idomena, graničnog mjesta između Grčke i Makedonije.

Stalna korekcija kursa od jeseni

Politika vođena na način "koliko joj vidokrug dozvoljava" - to je od septembra 2015. donijelo neke promjene kursa - i također saznanja da su Merkelova i Njemačka u Europi po ovom pitanju prilično sami. Zbog toga će sada sve strane primiti k znanju slike iz Idomena ili iz centra Atene - i Nijemci i Europljani. U najmanju ruku do ponedjeljka, dakle do narednog Samita EU o izbjegličkoj krizi.

Može biti da će nakon toga biti slabije korekture političkog kursa. Pragmatično. Kao što se već sedmicama upravlja ili korigira. Ključni pravac "smanjenje broja izbjeglica - bez uvođenja gornjih granica - europsko rješenje" obilježava naravno i dalje kurs koji drži Merkelova. Između slika iz Budimpešte i mrtvih izbjeglica, koje su na jadan način umrle u hladnjači na autoputu u Austriji, i scena iz Ideomena nema ni šest mjeseci. U međuvremenu se, iz njemačkog ugla gledano, pojavilo razočarenje zbog djelovanja EU. Merkel vodi politiku, odnosno kormilari na osnovu onoga što joj vidokrug dozvoljava. Ali ona ne skreće od svojih osnovnih načela.

Preporuka redakcije