Integracija dobija dodatni poticaj | Politika | DW | 14.01.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Politika

Integracija dobija dodatni poticaj

Da bi proces integracije bio brži i bolji, njemačka vlada se odlučila za formiranje Vijeća za integraciju koje se neće samo baviti preporukama o integracionoj politici nego će pokretati nove debate o pitanju integracije.

Vijeće za integraciju bi trebalo ubrzati proces integracije stranaca u njemačko društvo.

Vijeće za integraciju bi trebalo ubrzati proces integracije stranaca u njemačko društvo.

Opunomoćenica njemačke vlade za pitanja integracije Maria Böhmer je 2011. godinu proglasila "Godinom integracije". Ona smatra da je sada povoljan trenutak za formiranje Vijeća za integraciju koje će doprinijeti boljoj i bržoj integraciji u Njemačkoj : "U posljednjih pet godina smo radili po načelu "ne govorimo jedni o drugima, nego jedni sa drugima". To se pokazalo ispravnim što se odrazilo i na formiranju vijeća".

U Vijeću za integraciju će se nalaziti 10 predstavnika migrantskih organizacija, predstavnici Saveznog ureda za rad, Turske zajednice u Njemačkoj, udruženja Grka, Španaca, Hrvata, Srbijanaca, Rusa i Arapa, raznih komunalnih udruženja i saveza, sindikata, sporta, nauke i školstva kao i zastupnici humanitarnih i crkvenih organizacija. Njemačka vlada će za rad Vijeća izdvojilti 260.000 eura.

Povratak izgubljenog povjerenja

Maria Böhmer, pjevačica Julie i glumac i muzičar Tyron Ricketts predstavljaju plakat Respekt 2010 kojim pozivaju mlade da se kroz muziku bave temom tolerancije i integracije.

Maria Böhmer, pjevačica Julie i glumac i muzičar Tyron Ricketts predstavljaju plakat "Respekt 2010" kojim pozivaju mlade da se kroz muziku bave temom tolerancije i integracije.

Opunomoćenica njemačke vlade za pitanja integracije kaže da je Vijeće za integraciju dobro za sve stanovnike Njemačke, ne samo za integraciju stranaca u njemačko društvo :" U posljednjih nekoliko mjeseci se pokazalo da nam je potrebna diskusija unutar njemačkog stanovništva i sa njemačkim stanovništvom. To znači, da se dijalog mora voditi zajednički. To će se odraziti na sastav Vijeća".

Böhmerova uz pomoć novoosnovanog Vijeća za integraciju želi vratiti povjerenje koje je izgubljeno u proteklih nekoliko mjeseci, posebno nakon objavljivanja knjige člana upravnog odbora Njemaćke centralne banke Thiloa Sarrazina: "Prema rezultatima nedavno objavljenog ispitivanja javnog mnjenja, prošle godine je 21,7 posto migranata reklo da useljenici i većinsko stanovništvo u zemlji žive nesmetano. Međutim, prošle godine je to zaključilo 9,1 posto ispitanika. To pokazuje da je povjerenje izgubljeno. To me veoma zabrinjava".

Mnogo tema sa jednim cilje

Vijeće za integraciju će se baviti o kursevima njemačkog jezika, obrazovanjem, tržištem rada i položajem žena. "Moramo se uključiti i u diskusiju o temi: koje useljenike treba naša zemlja? Posebno zbog činjenice da ova tema dobija na značaju zbog manjka stručne radne snage. To znači da se od početka, kada je riječ o useljavaju, treba misliti na integraciju. Diskusije sa migrantima, vođene u proteklih nekoliko mjeseci, pokazale su mi da zajedno želimo na izradi zajedničke vizije".

Osnivanjem Vijeća za integraciju, razvojem nacionalnog akcionog plana za integraciju, integracijskim dogovorima i zakonskim odredbama o bržem priznavanju stranih diploma, Njemačka vlada ove godine integraciju stavlja u vrh dnevnog reda, kaže Maria Böhmer. Time su stvoreni preduslovi da 2011.-ta bude godina integracije.

Autor: Sabine Ripperger/Mehmed Smajić

Odgovorni urednik: Belma Fazlagić-Šestić