Haski tribunal izrekao prvu kaznu za opsadu Sarajeva 1992-1995 | Politika | DW | 05.12.2003
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Politika

Haski tribunal izrekao prvu kaznu za opsadu Sarajeva 1992-1995

HAG: "Generale Galicu, vecina clanova Pretresnog vijeca Vas osudjuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 20 godina", bile su završne rijeci predsjedavajuceg Pretresnog vijeca Haškog tribunala, sudije Alfonsa Orija, nakon obrazloženja "cinjenicnih nalaza" o krivici optuženog i razloga za donošenje presude.

Pretresno vijece je, prema rijecima sudije Orija, razmotrivši sve dokaze i argumente tužilaštva i odbrane, proglasilo generala Stanislava Galica krivim za kršenja zakona i obicaja ratovanja i zlocini protiv covjecnosti

Tužilaštvo je generala Galica teretilo da je krivicno odgovoran za kampanju snajperskog djelovanja i granatiranja koju je Sarajevsko-romanijski korpus, ciji je komandant optuženi bio od septembra 1992. do avgusta 1994. godine, vodio protiv civilnog stanovništva u Sarajevu. Posljedica te kampanje je, kako je navedeno u optužnici, velik je broj mrtvih i ranjenih civila. Time je, prema navodima tužioca, pocinjeno kršenje medjunarodnog humanitarnog prava: optuženi je naredio kampanju napada na civile ili je propustio da sprijeci zlocine koje su pocinili njegovi podredjeni ili ih kazni. General Galic je optužen i za zlocin sprovodjenja terora. Teror je, prema tužiocu, bio osnovna svrha kampanje napada.

"Dokazi pokazuju van razumne sumnje da su sarajevski civili zaista bili meta namjernog napada snaga SRK", rekao je u nastavku svog obrazloženja sudija Alfons Ori. Pretresno vijece je saslušalo mnogo svjedoka koji su proživjeli napade na sahranama, u kolima hitne pomoci, tramvajima, autobusima ili na biciklima. Napadani su dok su obradjivali baštu, kupovali na tržnici ili cistili gradske ulice. Djeca su bila meta napada dok su se igrala ili šetala ulicama.

Napadi su uglavnom poduzimani danju. Nisu bili odgovor ni na kakve vojne prijetnje. Napadaci su u vecini slucajeva mogli jasno vidjeti da su se njihove žrtve bavile svakodnevnim civilnim aktivnostima, naveo je izmedju ostalog predsjedavajuci Pretresnog vijeca, sudija Ori i naglasio da je "kampanja protiv civila prevashodno imala za cilj sprovodjenje terora nad civilnim stanovništvom, a nije imala nikakav uocljiv vojni znacaj".

Sudija Ori je naveo da je u dokaznom postupku saslušan 171 svjedok, podneseno je 1.268 dokaznih predmeta, koji ukljucuju pismene izvještaje, filmove, fotografije, karte i zvucne snimke, te analizirano 15 izvještaja sudskih vještaka.

Na osnovu pregleda cinjenicnih nalaza koji se iznose u presudi, vec ina clanova Vijeca se uvjerila da su napade na civilno stanovništvo Sarajeva snage SRK-a izvele s prevashodnim ciljem širenja terora medju stanovništvom. Pretresno vijece se uvjerilo da se napadi SRK-a mogu okarakterisati i kao ubistvo i nehumana djela u smislu clana 5 Statuta, dakle kao zlocini protiv covjecnosti. Pretresno vijece ne sumnja u to da je optuženi bio sasvim svjestan protivpravnog djelovanja svojih jedinica.

Vecina clanova Vijeca se uvjerila da se napadi širokih razmjera SRK-a protiv civilnog stanovništva Sarajeva nisu mogli dogoditi da komandant korpusa nije htio da se dogode. "Jasno je da je general Galic, svojim naredbama i drugim sredstvima omogucavanja i podržavanja vodio tu kampanju napada. Cinio je to s prevashodnim ciljem da širi teror medju civilnim stanovništvom Sarajeva.
Težina zlocina za koje je general Galic odgovoran odredjena je razmjerom, obrascem i ponavljanjem napada skoro svakodnevno, mjesecima", rekao je sudija Ori.

Pošto je treci clan Vijeca, sudija Nieto-Navia imao "djelimicno suprotno mišljenje", on je to poslije izricanja presude i obrazložio.
Po njegovoj ocjeni, nije "izvan svake razumne sumnje" dokazana odgovornost generala Galica za 8 od 23 snajperska incidenta i za 3 od 5 granatiranja, o kojima je bilo rijeci u dokaznom postupku niti da je general Galic izdavao naredjenja za granatiranje i snajpersku vatru po civilima.

Sudija Nieto-Navia takodje smatra da "sprovodjenje terora nad civilnim stanovništvom ne spada u nadležnost Haškog tribunala". Na kraju obr azlaganja svog suprotnog mišljenja ovaj sudija je rekao: "Uprkos mojim neslaganjima s vecinom clanova Vijeca, dijelim njihov zakljucak da je tužilaštvo dokazalo da je u brojnim slucajevima SRK namjerno i bezobzirno gadjao civile u Sarajevu u periodu obuhvacenom optužnicom. Takodje napominjem da je na osnovu dokaza utvrdjeno da je general Galic, kao komandant SRK, znao ili je bilo razloga da zna za te zlocine, ali da nije preduzeo sve potrebne i razumne mjere da ih sprijeci ili kazni pocinioce. Stoga zakljucujem da je general Galic kriv za krivicna djela protivpravnih napada na civile, ubistvo i nehumana djela po clanu 7(3) Statuta. U svjetlu tog zakljucka, ja bih generala Galica osudio na 10 godina zatvora."