Evropski lideri che izlozziti Bussu svoje vidjenje politike na Balkanu | TEME | DW | 19.02.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TEME

Evropski lideri che izlozziti Bussu svoje vidjenje politike na Balkanu

Austrijski kancelar, Volfgang Ssisel, che na sastanku lidera Evropske unije s americckim predsjednikom, Dzzordzzom Bussom, u utorak u Briselu, izlozziti pravce evropske politike na Balkanu, sa ciljem da saradnja EU-SAD u tom podruccju ostane i dalje veoma bliska i usaglassena.

Kako su saopsstili izvori EU u Briselu, kljuccne teme sastanka su

razvoj na Bliskom istoku, Iraku, Iranu, Avganistanu, ekonomski odnosi EU-SAD, a svaki od ssefova drzzava i vlada EU che, na tom sastanku, predsjednika Bussa upoznati sa kljuccnim sektorima evropske politike.

Tako che, naprimjer, francuski predsednik, Zzak Ssirak, svom

americckom kolegi obrazlozziti tokove evropske integracije, britanski premijer Toni Bler, che govoriti o politici na Bliskom istoku, njemaccki kancelar Gerhard Ssreder, o Iranu, holandski premijer, Jan Peter Balkenende, che izlozziti evropsku strategiju u borbi protiv svjetskog terorizma.

Zvaniccnici u Briselu su predoccili da evropska dvadesetpetorica occekuju da se u susretu s americckim predsjednikom Bussom, pored potvrde dosadassnje snazzne diplomatske i vojne bliske saradnje EU i SAD na Balkanu, joss blizze utvrdi i zajedniccka buducha politika o

tri kljuccna pitanja. To su " tri glavna izazova ", koje Evropska unija vidi u buduchem razvoju na Balkanu, i najpijre je rijecc o " angazzovanju u procesu na Kosovu, uz jasnije sagledavanje buduchnosti pokrajine ".

Drugi izazov na Balkanu je, kako se to vidi u EU, i dalje postojechi problem nedovoljne saradnje tamossnjih drzzava sa Hasskim sudom, ssto je u ovom trenutku posebno opterechujuche za perspektivu odnosa sa Hrvatskom. I ssto stoji kao prepreka za poccetak pregovora sa Zagrebom

o cclanstvu u EU. Saradnja s Hasskim sudom i preduslov za priblizzavanje Srbije i Crne Gore, Kosova, kao teritorijom pod prelaznom upravom UN, i Bosne i Hercegovine, strukturama Evropske unije.

Funkcioneri Evropske komisije i Vijeca ministara EU su ocijenili da je saradnja evropske dvadesetpetorice i SAD u Bosni bili izuzetno dobra, o ccemu svjedocci ccinjenica da je NATO predao misiju Sfora snagama EU " na izuzetno uspjessan naccin ". Ta saradnja se nastavlja u

okviru " Berlin plus " dogovora EU i NATO o zajednicckom korissthenju kapaciteta i snaga u misijama occuvanja i uspostavljanja mira, kao i kroz prisustvo sstaba NATO u Bosni.