EU nadzire sanaciju budžeta u Grčkoj | Politika | DW | 03.02.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Politika

EU nadzire sanaciju budžeta u Grčkoj

Evropska komisija odobrila je plan Grčke kojim se treba izbjeći bankrot države. Najavljeno je i uvođenje jednog od najstriktnijih sistema nadzora sprovođenja reforme budžeta. Grčki dugovi ugrožavaju i euro.

default

Komesar EU za privredu Joaquín Almunia: Grčka pred bankrotom - rekordno zaduženje negativno se odražava na euro

Evropska komisija odobrila je plan grčke vlade kojim se predviđaju mjere za smanjenje 294 milijardi evra državnog duga, kao i smanjenje deficita sa 12.7 na na 8.7 procenata bruto državnog proizvoda tokom ove godine. Prema standardima EU taj procenat bi trebalo da padne ispod tri odsto do 2012. godine. Evropski komesar za ekonomska i monetarna pitanja, Joakim Almunija je rekao:

“Ciljevi zacrtani od strane grčkih vlasti, u programu koji bi trebalo da dovede do korekcije disbalansa grčke ekonomije, su ambiciozni. Pa ipak smatramo da su ti ciljevi ostvarivi. Iako podržavamo Grčku u nastojanju da ispuni svoj plan i program, istovremeno znamo da to neće biti lako. To će zahtijevati i podršku i jače strukture nadzora.”

EU striktno nadzire Grčku

Tako se u prijedlogu Evropske komisije nalazi i detaljan nacrt sistema za nadzor sprovođenja ekonomskih reformi u Grčkoj. Radi se o multilateralnom nadzoru koordinisanja instrumenata ekonomske politike, rečeno je u Briselu. Ukoliko ovaj prijedlog prihvate ministri zaduženi za ekonomiju i finansije zemalja članica, to bi bio prvi put da EU uspostavi ovako intenzivan i striktan sistem monitoringa. Almunija objašnjava:

Prvi tremnin za procjenu uspješne primjene grčkog plana bio bi 16-og marta. Drugi 16. maja i nadalje svaka tri mjeseca.Ukoliko rezultati ne budu onakvi kakve očekujemo, zbog slabe implementacije mjera ili drugih faktora, EU će tražiti od Grčke da usvoji i dodatne mjere.”

Flash-Galerie Symbolfoto Geiz

Sanaciju budžeta Grčke od sada kontrolira EU

Ovakav nadzorni sistem u Briselu se vidi kao neophodan zbog “date situacije”, ali i kao podrška nastojanjima grčkih vlasti da regulišu ekonomsku situaciju u zemlji. Pored podrške partnera iz EU, u Briselu očekuju da će grčka vlada imati i podsticaj unutar same Grčke kako bi se uspješno izborila sa budžetskom reformom.

EU dobija više ovlašćenja nad ekonomijama članica?

Evropska komisija je po prvi put, a u skladu sa Lisabonskim ugovorom, u slučaju Grčke, donijela i preporuke koje se odnose na ispravku odluka u sferi ekonomske politike. Ove preporuke, o kojima će se još razgovarati na sastanku Savjeta ministara EU zaduženih za ekonomiju i finansije, odnose se na korekciju ekonomske politike neke od zemalja članica, ukoliko ona nije u skladu sa širom ekonomskom politikom EU i stvara problem u funkcionisanju ekonomsko-monetarne unije.

Wirtschaft Handel Geld Euro

Grčki dugovi negativno će se odraziti i na euro

U Briselu se očekuje i da novi saziv Evropske komisije predloži zakon koji bi evropskoj statističkoj grupi Eurostat-u dao više nadležnosti nad nacionalnim budžetima država članica. Ovakav prijedlog je već jednom bio odbijen od strane članica Unije, ali se na slučaju Grčke možda mogu izvući novi argumenti za njegovo prihvatanje.

Autor: Marina Maksimović, Brisel

Odg. urednica: Jasmina Rose

Reklama
default

Kako se raspala Jugoslavija?

Ratna dešavanja koja su pratila raspad SFRJ bila su razorna za region. Novonastale države izlaz iz krize vide u ulasku u EU. Jedan od uslova za brže eurointegracije, koji stiže iz Brisela, jeste regionalna saradnja.