Erasmus gradi most između Turske i Evrope | Evropa | DW | 03.01.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Evropa

Erasmus gradi most između Turske i Evrope

Program EU za razmjenu studenata Erasmus je za mnoge studente dobra mogućnost da za vrijeme studija odu u inostranstvo. U tome je već pet godina aktivna i Turska što koriste mnogi studenti.

Tokom razmjene studenata se stvaraju brojna prijateljstva

Tokom razmjene studenata se stvaraju brojna prijateljstva

Ayşegül Şah Bozdoğan je kao „Erasmus studentica“ 2007. godine iz Istanbula doputovala u Bonn. Na Univerzitetu u Istanbulu je studirala njemački jezik. Kada je dobila priliku dolaska u Njemačku, nije dugo razmišljala. „Ako danas pogledam na sve ono što se desilo u posljednje dvije godine, mogu samo reći da ne bih bila ovo što jesam da nije bilo Erasmusa. Pomoću njega sam dobila mogućnost boljeg upoznavanja njemačke kulture, ali i vidjeti kako se iz inostranstva posmatraju Istanbul i Turska“, kaže Ayşegül.

Aysegül Sah Bozdogan u Bonnu

Aysegül Sah Bozdogan u Bonnu

Mnogi studenti u Evropi koriste mogućnost da uz pomoć evropskog programa za razmjenu studenata u inostranstvu provedu određeno vrijeme (jedan ili dva semestra). Studenti na taj način bolje uče kulturu i jezik zemlje u koju su doputovali. Osim toga, upoznaju se sa studentima iz cijele Evrope. Stipendijom nisu pokriveni svi troškovi. Međutim, za iskustvo u inostranstvu, mnogi studenti sami izdvajaju novac ili im to plaćaju roditelji.

Velika korist od studiranja u inostranstvu

Osim 27 zemalja članica EU, u razmjenu su od 2005. godine uključene i Norveška, Island, Lihtenštajn i Turska. Svake godine turski studenti dolaze u evropske partnerske univerzitete i obratno. Julia Hahn je jedna od onih koja je uz pomoć Erasmusa određeno vrijeme provela u Turskoj. Julija je danas novinarka, a studirala je na Univerzitetu u Erfurtu. Zašto Turska? Zašto ne Engleska, Francuska ili Austrija? „ Sa našeg univerziteta smo imali samo pet mjesta. Ja i moj dobar prijatelj smo rekli „okay, idemo u Istanbul“. Ne poznajemo grad. Poznajemo zemlju jer smo bili na godišnjem odmoru, ali ne govorimo turski jezik. Za nas je to pustolovina i novi izazov. Nisam se pokajala“, kaže Julia.

Julia Hahn u Istanbulu

Julia Hahn u Istanbulu

Julia je u Turskoj trebala ostati šest mjeseci. Međutim, ostala je godinu dana jer je u nekoliko kompanija vršila praktičnu nastavu. Julia Hahn danas svim studentima preporučuje da jedan semestar provedu u inostranstvu. “Vrijeme provedeno u Turskoj je u velikoj mjeri uticalo na moj budući životni put”, kaže Julia.

Od programa za razmjenu studenata Erasmus je od 1987. godine profitiralo više od dva miliona studenata. “Razmjena nema samo prednosti. Ona studentima pomažu i kod razbijanja predrasuda”, kaže bivši “Erasmus student” Ayşegül Şah Bozdoğan koja trenutno u Turskoj priprema magistarski rad koji će kasnije promovisati u Njemačkoj. Za oba studenta iz ove priče Evropa znači raznolikost. “Evropski identitet pomaže da ljudi zadrže svoju raznolikost, a da istovremeno komuniciraju. Erasmus tome doprinosi u znatnoj mjeri”, smatraju bivši „Erasmus studenti“.

Autorin: Başak Özay/Mehmed Smajić

Odgovorna urednica: Zorica Ilić