Donacija organa - kako poboljšati svijest kod građana? | Politika | DW | 30.06.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Politika

Donacija organa - kako poboljšati svijest kod građana?

Od 12.000 pacijenata, koji čekaju na transplantaciju organa, godišnje umre 1.000 jer za njih nije pronađen odgovarajući donator. U Njemačkoj se, za razliku od drugih zemalja, ljudi teško odlučuju na doniranje organa.

U Njemačkoj svakih osam sati umre jedna osoba koja čeka na donaciju organa

U Njemačkoj svakih osam sati umre jedna osoba koja čeka na donaciju organa

U Njemačkoj je, kada je u pitanju donacija organa, važilo pravilo po kojem je donator imao dokument u kojem je prije smrti dao svoj pristanak da mu se uzme organ ili su o tome, ako nije bilo ličnog pristanka, nakon smrti odlučivali njegovi najbliži. Sada se ovaj zakon treba doraditi jer većina Nijemaca ne posjeduje takav dokument. Članovi porodice često nisu sposobni da u šoku nakon primanja vijesti o smrti svog najbližeg donesu takvu odluku.

Rasprava o dva modela

Donorska kartica u Njemačkoj

Donorska kartica u Njemačkoj

Prvi se bazira na regulativi po kojoj svi građani trebaju da budu spremni na donaciju organa i da oni, koji to ne žele, imaju pravo da ulože prigovor. Na ovaj način bi se broj davalaca organa mogao znatno povećati. Zagovarači ove opcije upućuju na patnje pacijenata, koji se nalazi na dugim listama čekajući da se za njega pronađe odgovarajući organ za transplantaciju.

Protivnici ovog modela užasnuti su tako velikim ovlaštenjima koje bi imala država u pogledu uzimanja organa, tim prije što se radi o pravu svakog pojedinca na samoopredjeljenje. Postoji strah da ovaj model ne bi naišao na neophodnu saglasnost većine građana u Njemačkoj. Strahove koji se šire, kao naprimjer da bi u budućnosti neki od pacijenata mogli u fazi dok smrt još nije nastupila biti iskasapljeni, kao i da bi doktori u bolnicama to mogli iskoristiti da zarade novac, ovakva regulativa bi samo mogla pojačati.

Da li ste spremni na donaciju organa?

Alternativni model bio bi da se svakom građaninu Njemačke barem jednom u životu postavi direktno pitanje da li je spreman na donaciju organa nakon smrti. Pristalice ovog modela smatraju da većina njemačkog stanovništva ima odgovarajući otklon od ozbiljnog zaokupljanja ovom temom. Jedna od mogućnosti bila bi da se ovo pitanje postavi svaki put kada se njemačkom građaninu izdaje lična karta. Ukoliko građanin dobijeni formular baci u korpu za smeće, njegovo familiji opet ostaje odluka o davanju ili odbijanju pristanka na donaciju organa nakon smrti.

Da li je potrebna veća informisanost građana

Da li je potrebna veća informisanost građana

U diskusiji koja se vodi u Njemačkoj o ovom pitanju dominiraju i etičko-medicinska pitanja kao što su definicija momenta kada nastupa smrt, odnosno definicija tzv. kliničke smrti, kada otkazuju funkcije mozga. Eksperti imaju još jedan problem - "Njemačka fondacija za transplantaciju organa" - "Deutsche Stiftung Organtransplantation", smatra da najveći problem ne leži u zakonskoj regulativi ovog pitanja nego u nedovoljnoj organizaciji u njemačkim bolnicama, koje imaju veliki problem sa nedostatkom vremena.

Kod susjeda je drugačije

Sve u svemu, puno je otvorenih pitanja do donošenja nove regulative do 1. Januar 2012. U susjednim evropskim zemljama ovo pitanje je lakše riješeno. U dvije trećine zemalja postoji regulativa u kojoj se u načelu od svakog može uzeti organ, izuzev ako ne postoji prigovor, odnosno izričito "Ne". U Španiji postoji Organizacija za transplantaciju organa (ONT), koja koordinira sve akcije, koje su s tim u vezi. U većini bolnica postoji povjerenik za donaciju organa. U manjim klinikama sve poslove koordinira nacionalna Organizacija za transplantaciju organa.

Autor: Rachel Gessat/Jasmina Rose

Odgovorni urednik: Mehmed Smajić