Danas je internacionalni dan prevencije suicida | TEME | DW | 10.09.2004
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TEME

Danas je internacionalni dan prevencije suicida

Zdravstveni zavod Ujedinjenih nacija ili kratko WHO, je nakon sprovedenog istraživanja počinjenih samoubistava u svijetu, zaključio da je u mnogim zemljama samoubistvo još uvijek tabu tema te da ne postoje statistički podaci o broju počinjenih samoubistava. Utvrđene su regionalne različitosti u vezi za ovom društvenom pojavom. U Aziji, Latinskoj Americi i islamskim zemljama su stope suicida relativno niske. Najviša stopa je ustanovljena na području istočne evrope.

Slika koja simbolizuje trenutke prije suicida

Slika koja simbolizuje trenutke prije suicida

Günter Klein, šef WHO-ovog odjela u Bonnu je pokušao dati objašnjenje:

"Primijetili smo da je nakon pada sovjetske imperije i tamošnjih sistema stanovništvo, a posebno muško izgubilo orijentaciju i želju za životom te palo u depresiju.”

Promatrajući svjetsku sliku, lako je zaključiti da je mnogo različitih faktora koji vode ka izvršenju samoubistva, a i onih koji spriječavaju taj čin. Siromaštvo je jedan od faktora rizika. Međutim, iako je prisutno u mnogim islamskim zemljama ipak je tamo stopa suicida relativno niska. U zemljama poput Njemačke, Švicarske ili Finske je uprkos visokoj privrednoj sigurnosti, izražena stopa samoubistava. Na primjer, u Njemačkoj i Švicarckoj je suicid jedan od najčešćih uzroka smrti mladih ljudi. Suicidi mladih su posljedica socijalnih i psihičkih problema, nemogućnosti savladavanja životnih kriza i konzumiranje alkohola i droga.

Drugi zaključak kazuje da sebi život oduzima više muškaraca nego žena. Guenter Klein smatra međutim, da žene nisu duševno stabilnije od muškaraca.

”Činjenica je da je kod žena mnogo više pokušaja samoubistava koji se na kraju dobro završe. U ruskoj federaciji, na primjer, muškarci koji su se vratili iz Crvene armije još uvijek posjeduju oružje, a oružje u kombinaciji sa depresivnošću i alkoholom je takoreći, smrtonosan recept” – objasnio je Guenter Klein.

Gutanje veće količine tableta i pesticida, je samoubilačka metoda kojom se pretežno koriste žene, a koja nije uvijek smrtonosna. WHO nastoji sprovesti strožije mjere nadzora ovih supstanci. O tome Guenter Klein kaže:

"Male su mjere kojima se potencijalni počinioci suicidnog čina, pokušavaju navesti da pronađu drugi izlaz. Čovjeka koji je po svaku cijenu naumio izvršiti samoubistvo, ove mjere neće spriječiti u nakani. Pokušaja samoubistava je 10 do 50 puta više nego što ih je izvršeno. A ti pokušaji su signal okolini:Ljudi, nije mi dobro, pomozite mi."

Da bi se na vrijeme reagovalo na ove vapaje za pomoć, moraju se poznavati simptomi depresije. Zbog toga je WHO izdala brošuru namijenjenu svim zaposlenima u socijalnom sektoru. WHO posebno od učitelja zahtjeva da pomno paze učenike, jer je generalno porastao broj samoubistava koje čine osobe između 15 i 25 godina starosti.

Da li će čovjek uprkos problemima nastaviti živjeti ili će dići ruku na sebe ovisi o njegovom duševnom stanju. Guenter Klein stoga zahtijeva:

”Mi se moramo medicinski profesionalnije pozabaviti depresijama i drugim mentalnim bolestima. Između ostalog moramo razbiti tabue jer suicidne misli postoje, a isto to važi i za druge bolesti kao što su sida ili spolne bolesti.”