Blokada ″nebeskih vjetrova″ uzrok poplava u BiH 2014. | Panorama | DW | 27.04.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Panorama

Blokada "nebeskih vjetrova" uzrok poplava u BiH 2014.

Njemački istraživači su analizom satelitskih podataka otkrili zbog čega su 2014. katastrofalne poplave pogodile BiH. Oni upozoravaju da podaci ukazuju da se takve ekstremne vremenske neprilike mogu očekivati i ubuduće.

Maja 2014. polje niskog pritiska koje su meteorolozi EU nazvali Yvette, a oni na Balkanu Tamara, stajalo je iznad BiH i Srbije kao zakovano. Kiša je lila i lila... Izbile su katastrofalne poplave koje su nanijele štete u milijardama maraka, a u poplavama su u regionu zabilježene i ljudske žrtve.

Zbog čega je Yvette tako dugo "stajala" iznad Balkana, bilo je pitanje koje su sebi postavili eksperti sa Instituta za istraživanje klime u Potsdamu. Uobičajeno je da se oblaci u takvom polju niskog pritiska, koje se inače formira iznad Atlantika, prebacuju sa zapada Evrope ka istoku. Nakon što su pregledani svi meteorološki pokazatelji, uključujući i satelitske snimke i druge podatke o meteo-uslovima, naučnici su došli do zaključka da "zastoj" oblaka na jednom mjestu ima veze sa vjetrovima u gornjim, vrlo visokim slojevima atmosfere. Meteorolozi ove vjetrove nazivaju "jetstream".

Vijuga vjetrova oko gornje hemisfere

Ovi vjetrovi su stalno prisutni oko gornje Zemljine polulopte, obuhvataju je poput prstena. Taj prsten nije prav, nego je vijugav (slika ispod). Vijuge na tom prstenu se, kružeći oko Zemlje, poput talasa stalno pomijeraju prema sjeveru ili jugu. Ti talasi se nazivaju "Rossby" talasi. Kada se vijuga pomijera prema sjeveru, onda ona sa juga povlači za sobom vruć zrak sa Sredozemlja, odnosno izaziva visoke temperature. I obrnuto, putujući prema jugu, vijuga povlači hladan zrak sa Sjevernog pola.

Slika koja prikazuje Rossby talase oko sjeverne polulopte

Jetsream vjetrovi su poput rijeke koja meandrira. Rossby talasi guraju njene dijelove prema jugu ili sjeveru.

U normalnim uslovima se ovo pomijeranje odvija bez prestanka. Proteklih godina su istraživači klime došli do zaključka da se takozvani "Rossby" talasi sve češće zaustave. "Vijuganje" jednostavno prestane. Jetstream vjetrovi tada jedno vrijeme nastavljaju da se kreću uvijek preko istih područja, ne pomijerajući se ni prema sjeveru, ni prema jugu, poput rijeke koja stalno teče istim vijugavim koritom. A onda, kao da se oslobodi opruga, Rossby talasi ih još više "zaljuljaju" prema sjeveru, odnosno prema jugu, objašnjava Stefan Rahmstorf sa spomenutog instituta u Potsdamu.

Blokirani Rossby talasi - blokada oblaka iznad Balkana

Svi podaci koje su prikupili on i njegove kolege govore u prilog tome da je upravo takav "zastoj" u talasanju, odnosno vijuganju "jetstream" vjetrova doveo do katastrofalnih poplava iznad BiH i Srbije tokom 2014. godine, odnosno do "zastoja" oblaka iznad cijelog regiona. "Naši podaci nam ne mogu biti konačni dokaz da je to odista bilo tako, ali su oni vrlo indikativni, pogotovo ako se uzme u obzir da smo potpuno istu situaciju imali iznad Njemačke 1997. godine, kada je došlo do katastrofalnih poplava u slivu rijeke Elbe (Laba)", kaže Dim Coumou koji je učestvovao u izradi studije.

Prema mišljenju ovih eksperata, povod zastojima je promjena klime. Naime, talasanje, odnosno vijuganje "jetstream" vjetrova je posljedica velikih temperaturnih razlika između zraka koji se nalazi iznad Sjevernog pola i onog koji se nalazi oko geografskih širina Sredozemlja. Razlika u temperaturi je "motor" koji pokreće vijuganje. Kako se povećala temperatura zraka na Sjevernom polu, tako je sve manja i razlika u temperaturi između vazdušnih masa - što rezultuje povremenim smanjenjem "talasanja".

Poplave u BiH - Muškarac nosi dijete u poplavljenom području

Stanovnici Balkana moraju biti spremni na nove ekstremne nepogode

Studija je pokazala da moramo da računamo s tim da ćemo sve češće da se susrećemo sa ekstremnim vremenskim prilikama, poput onih tokom maja 2014. Tokom proteklih deset godina sve češće se bilježi pojava zastoja "Rossby" talasa, odnosno pojave da iznad jednog područja stoji "zarobljena" kiša, a iznad drugih područja vladaju ekstremne vrućine. Tome u prilog ide i podatak da se broj obilnih kiša iznad Balkana u proteklih 60 godina udvostručio. "Rezultati naših istraživanja pružaju sve više dokaza da anomalije planetarnog vjetra "jetstreama" mogu da pogoduju izazivanju ekstremnih vremenskih situacija. Ono što nas brine je što aktualne klimatske promjene poboljšavaju uslove koji dovode do zastoja "Rossby" talasa", kaže Stefan Rahmstorf.

Preporuka redakcije