60 godina Vijeća Evrope – Puno idealizma, malo moći | Evropa | DW | 05.05.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Evropa

60 godina Vijeća Evrope – Puno idealizma, malo moći

Kada je Stari kontinent, nakon završetka II. svjetskog rata bio u ruševinama, Vijeće Evrope je trebalo da se pobrine za pitanja demokratije i poštivanja ljudskih prava. Zahtjevan cilj, koji je djelomično ostao samo san.

Vijeće Evrope sa sjedištem u francuskom Strasbourgu

Vijeće Evrope sa sjedištem u francuskom Strasbourgu

Kada je te 1949. godine Winston Churchill u Strasbourgu govorio o svom evropskom snu, Evropa se upravo budila iz pakla Drugog svjetskog rata. „S obzirom na našu dugu istoriju, vjerujem da smo sada došli do kraja nacionalističkih ratova,“ kazao je Churchill, trudeću se da to kaže na francuskom i nastavio: „Opasnosti, koje leže pred nama su velike, ali velika je i naša snaga. Ne postoji razlog, zašto nam ne bi pošlo za rukom da stvorimo jednu ujedinjenu Evropu.“

Zajednica, koja se širila iz godine u godinu

Predstavnici 10 država su tada bili zajedno: Engleske, Francuske, zemalja Beneluxa, Italije, dvije godine kasnije su došle Grčka i Turska. Savezna Republika Njemačka se pridružila 1950. godine, te nakon 1989. još dvadesetak istočnoevropskih država.

Danas u Vijeću Evrope postoji 47 zemalja članica, a od Churchillovog sna nije ostalo mnogo toga. Vijeće Evrope je danas jedna vrsta foruma, na kojem se diskutuje o nacionalnim konfliktima kao što je onaj na Kosovu ili u Gruziji. Predsjednik parlamentarne skupštine Luis Maria de Puig se susreće uvijek sa novim problemima: „To je upravo tako i nije do mene da odgovaram na sva pitanja, ali razumijem da se ona postavljaju.“

Organizacija s dobrim idejama, ali bez kompetencija

U periodu od 60 godina Vijeće Evrope je donijelo bezbroj konvencija sa kojima nije mnogo uticalo na konfliktima opterećeni politički život Evrope. Ova organizacija i njeni predstavnici nemaju dovoljno moći. Brinu se uglavnom o provođenju poštivanja ljudskih prava te podržavaju kulturnu razmjenu među evropskim narodima. Predsjednik parlamentarne skupštine Vijeća Evrope Luis Maria de Puig takvo stanje opravdava time što ponekad nedostaje političke volje. „Mi nemamo ništa više ovlaštenja nego što ih imamo, ali se velike odluke donose u Evropskoj uniji, a ne ovdje u Vijeću Evrope, priča de Puig.

Evropljani smatraju da je Vijeće Evrope zastupa dobre ideje, ali da mora da ima i više ovlaštenja.

„Siguran sam da ćemo opasnosti koje su pred nama moći da prevladamo, ukoliko to želimo, ako mi to zajedno želimo“, rekao je Churchill rije 60 godina. No, to još vijek zvuči kao obećanje za jednu drugu evropsku budućnost.

Autori: Martin Durm / Senad Tanović

Odgovorna urednica: Marina Martinović