Šta je pogrešno u visokoškolskom sistemu BiH | Politika | DW | 15.01.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Politika

Šta je pogrešno u visokoškolskom sistemu BiH

U BiH samo oko 10 posto upisanih studenata završi fakultet u roku. Prosjek studiranja u odnosu na druge evropske zemlje je znatno duži. Umjesto četiri godine, studenti na fakultetima provedu šest sedam ili više godina. Većina onih koji upišu fakultet nikada ga ne završe. U Federaciji BiH 2003. godine fakultet je upisalo preko 54 000 studenata. Te godine diplomiralo ih je svega 4700.

Slaba motivacija- bh. studenti

Slaba motivacija- bh. studenti

Razlozi ovako lošeg stanja u visokom obrazovanju, po riječima federalnog ministra obrazovanja Zijada Pašića su višestruki."Glavni uzrok i jedan od osnovnih razloga je nedošenje zakona o visokom obrazovanju u BiH. Takođe treba istaći da univerziteti nisu integrirani. Bolonjski proces nije zaživio u punom kapacitetu tako da još uvijek imamo visoko obrazovanje koje je dobrim dijelom zasnovano na principima koji su bili u BiH prije rata" , kaže ministar Pašić.

Većina studenata napuštanje fakulteta opravdava uglavnom nedostatkom novca, a samo studiranje ocjenjuje privilegijom najimućnijih građana BiH. Ovakvo mišljenje studenata ne dijeli ministar Pašić.

"Ja mislim da je još uvijek u BiH najjeftinije studiranje na visokim školama.Mi nemamo školarina, kao što imaju druge zemlje u Evropi i u Americi. Naše školarine su relativno niske ali mislim da će se i kod nas, idućih godina, partcipacija školarina povećavati. Sada u BiH za studente, koji upišu redovni studij, nema plaćanja školarine", istakao je Pašić.

Osim problema s dužinom studiranja visoko obrazovanje opterećeno je i s trenutnom strukturom nastavnog kadra.

"Struktura profesora na univerzitetima je nepovoljna iz razloga što imamo najveći broj profesora u starijoj životnoj dobi i imamo jako veliki broj vrlo mladih asistenata. Zbog nesretnog rata imamo nedostatak srednje generacije među nastavnicima ali ja se nadam da će idućih godina novi mladi asistenti prirasti i moći preuzeti visoko obrazovanje prema novim standardima Bolonjskog procesa", rekao je ministar Pašić.Cijeli sistem visokog obrazovanja u BiH donošenjem novog zakona će se postaviti na nove temelje. Studenti će završavati fakultete, vjerojatno u kraćem roku, ali neriješeno pitanje i dalje ostaje kakve perpektive imaju mladi ljudi kada steknu fakultetske diplome.