Četiri miliona nepismenih Nijemaca | Panorama | DW | 08.09.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Panorama

Četiri miliona nepismenih Nijemaca

Oko četiri miliona ljudi u Njemačkoj ima problema s čitanjem i pisanjem. Međunarodni dan pismenosti je povod za pitanje: zašto tako veliki broj ljudi u Njemačkoj, čita i piše kao djeca u trećem razredu osnovne škole?

Procjenjuje se da je u svijetu više od 860 miliona ljudi nepismeno.

Procjenjuje se da je u svijetu više od 860 miliona ljudi nepismeno.

Oni imaju problema prilikom kupovine određenih proizvoda ako se promijenilo pakovanje. Ili prilikom izdavanja stana. Kako potpisati ugovor? Traženje posla i polaganje vozačkog ispita su priča za sebe. Ljudi koji ne znaju čitati i pisati u Njemačkoj žive uglavnom povučen život - iz straha da bi novi prijatelji, kolege ili komšije mogle otkriti njihovu slabost. Jedan od njih je 45-godišnji Ralf koji je više od 20 godina radio u jednoj špediterskoj firmi. „Uvijek se morate skrivati. Nikada ne smijete iznijeti vaš problem. Nikada o tome nisam govorio. Uvijek sam skretao sa te teme. Stidio sam se“, priča on.

Možda je broj nepismenih u Njemačkoj daleko veći jer ne postoje jasni kriteriji za kategorizaciju nepismenosti. U februaru naredne godine bi trebali biti objavljeni rezultati istraživanja o tačnom broju nepismenih u Njemačkoj.

Broj nepismenih se ne smanjuje

Prema podacima UNDP-a iz 2007. godine, u BiH je bilo 5,4 posto nepismenih

Prema podacima UNDP-a iz 2007. godine, u BiH je bilo 5,4 posto nepismenih

Među mogućim razlozima za nepismenost su loši rezultati u prvom razredu osnovne škole ili zapostavljanje djeteta od strane roditelja. Prema rezultatima PISA studije, 14% 15-godišnjaka u Njemačkoj ima problema sa običnim tekstom. „Bez obzira na brojne ponude za školovanjem, broj nepismenih se ne smanjuje", kaže profesorica Cordula Löfler, koja se bavi pitanjem uzroka i prevencije nepismenosti.

„Učitelji nisu osposobljeni da dijagnosticiraju i uoče kada dijete ima poteškoća. Tokom daljeg školovanja je tako da učitelji misle da djeca znaju čitati i pisati“, objašnjava Cordula Löfler.

Njemačka, s obzirom na razvijenu privredu, manje daje za obrazovanje nego što je to prosjek OECD-a. Peter Hubertus, predsjednik Saveznog udruženja za opismenjavanje kaže da je neophodno ulagati više truda i rada kako bi se smanjio broj nepismenih. „U javnosti nam je potrebno više senzibilnosti. Trenutno postoje predrasude da je glup onaj ko ne zna čitati i pisati. S tim moramo prestati. Predrasude su netačne“, kaže Hubertus.

Većina nepismenih koja se odluči ponovo ići u školu, prvo se mora naučiti odnositi sa uvredama zbog njihovih poteškoća u čitanju i pisanju.

Autor: Özlem Ucucu / Mehmed Smajić

Odgovorna urednica: Marina Martinović