«Transperancy International» и проблемите около изграждането на автомагистрала ″Тракия″ | Новини и анализи от България | DW | 11.04.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

България

«Transperancy International» и проблемите около изграждането на автомагистрала "Тракия"

Българският клон на най-голямата международна неправителствена организация за борба с корупцията «Transperancy International» свика на 10 април пресконференция, за да запознае обществеността с междинния доклад от разследването на проблемите, свързани с изграждането на автомагистрала «Тракия» като публично-частно партньорство между република България и смесеното дружество «Автомагистрала Тракия» АД. Подробности

default

от нашата кореспондентка Еми Барух

Три основни кръга от проблеми бяха очертани от поканените на пресконференцията експерти. На първо място – проблемите, свързани с прозрачността на процедурата, на второ място – проблемите, свързани със законосъобразността и на трето място – със целесъобразността на подготвяната сделка.

Предоставеният доклад аргументира по следния начин своите тези:

- липсва информация защо е възприет подхода за предоставяне на магистрала «Тракия» на концесия без провеждането на търг или конкурс, което, както пишат авторите, крие сериозна опасност в бъдеще страната ни да бъде третирана «като страна с високо ниво на непрозрачност при управлението, към която се отправят сериозни обвинения в корупция».

- На второ място: Не е ясно коя е причината правният, финансовият, екологичният и социално-икономическият анализ да бъдат засекретени. В общество, силно чувствително и подозрително към своя управляващ елит, този подход, както и отказът на достъп до договора не само поставя логичния въпрос за мотивите на подобно пренебрегване на закона, но и създава предпоставки за сезиране на Главна прокуратура, както и на съответните международни организации, които са компетентни да направят анализ по темата.

- Изложените аргументи срещу законосъобразността на договора включват както редица клаузи, които противоречат на Закона за държавните помощи, така и подробно описание на загубите, които ще търпи държавата – т.е. всички ние, от непрецизирани правни постановки и изключително широки правомощия за еднократно прекратяване на концесионния договор по вина на държавата.

- Примерът, изнесен пред журналистите засягаше въвеждането на клаузата «неблагоприятно въздействие», което означава, че ако държавата не може да осигури или поддържа в добро състояние пътищата, водещи до автомагистрала «Тракия», това може да бъде изтълкувано като причина за намаляване на трафика по магистралата и съответно санкционирано от концесионера.

- Според експертите прогнозите за възвращаемост са изчислени върху силно завишени очаквания за трафик след 35 години, което противоречи на всички предходни професионални експертизи. Заключението не се отнася само до автомагистрала «Тракия». Проучвания на няколко големи международни компании доказват, че не съществува търговски интерес до 2035 година да се строи концесионно магистрала в която и да е от балканските страни, включително България.

- Озадачаващо е, че при съществуващата предизборна обстановка, когато всяка партия започва по-внимателно да подбира думите и поведението си пред избирателите, какви интереси са наложили да бъдат пренебрегнати няколко азбучни постановки на социалната психология. Например - днешната управляваща партия ще покани утре гражданите да гласуват за нея, в същото време нейното правителство ги отстранява от възможността за достъп до информация, засекретявайки цялата информация по един договор, чиито последствия ще търпим през следващите десетилетия.

«Transperancy International» информира медиите, че българското гражданство ще бъде принудено да плати чрез публичните фондове на държавата от 3 до 7 пъти по-висока цена за изграждането на останалите 164 километра от трасето на магистралата. И информира присъстващите, че ще сезира всички инстанции, които могат да се намесят за осуетяване на подписания договор.

Реклама