Senior Experten Service в България | Начало | DW | 30.11.2004
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Начало

Senior Experten Service в България

Вече две десетилетия представителите на неправителствената организация Senior Experten Service осъществяват проекти в цял свят. Цел на организацията е да подпомогне икономическото развитие на съответните държави. В какво се състои дейността й? И как работи тя в България? Информация от Благородна Григорова

Senior Experten Service в България

Senior Experten Service в България

Какво да правят хората, приключили успешен активен трудов живот? Много от тях не могат да се примирят с мисълта да останат вкъщи и да си почиват. С натрупаните знания и опит те биха могли да продължават да бъдат полезни. А знанието е и привилегия, до която не всеки има достъп. Ето защо тези хора, експерти в областта си, биха могли да дапринесат за изравняване на шансовете по целия свят. Но кой би им помогнал да достигнат нуждаещите се?

С тази задача се заема организацията ”Сениор Експертен Сървиз”. Тя е създадена преди 21 години. В момента тя подпомага реализацията на проекти в 150 страни, една от които е и България. От 1993 година досега дружеството с идеална цел е осъществило у нас над 450 проекта. Сътрудниците на ”Сеньор Експертен Сервиз”, както подсказва и името й, са хора, приключили професионалната си кариера. Те пътуват в различни държави, за да споделят знанието и опита си с представители на малкия и среден бизнес. И то на доброволни начала.

Квалификацията на местния персонал, повишаването на качеството на стоките както и създаването и запазването на работни места са главните задачи на експертите. Целта им е да подпомогнат икономическото развитие в съответните страни и да повишат стандарта на живот на населението. Тези проекти се осъществяват под мотото ”Помощ за самопомощ”.

Над 6200 е броят на регистрираните в момента в организацията експерти. Това са най-вече хора, които са работили в сферата на образованието, строителството, химията, електротехниката, информационната технология, здравеопазването и мениджмънта. Нуждата от квалифицирани сътрудници нараства, тъй като се разраства и дейността на ”Сеньор Експертен Сервиз”. Особено в държавите от Източна Европа. 347 са реализираните в тези страни проекти за изминалата година, което отговаря на един прираст от 15%. 70 пък е броят на проектите в България за същата година, повече дори и от осъществените в Русия за 2003 г. проекти.

Но на какво се дължи този факт? Бетина Хартман, която ръководи проектите за България, обяснява.

”Това може да се обясни с факта, че ”Сеньор Експертен Сервиз” от дълго време развива дейността си в България. От края на 1997 работата с вашата страна се интензивира. Отогава са реализирани повече от 450 проекта, т.е. в страната са пребивавали толкова много старши експерт. Аз си обяснявам това от една страна с голямия интерес на българските предприемачи към знания и опит от чужбина и особено от Германия. От друга страна тези добри постижения са резултат и на работата на представителите на фондациятя ни в България. На това място искам да спомена например г-жа Заимова в София, г-н Горанов в Монтана, г-жа Стоянова-Дамова в Пловдив и г-н Николов във Варна. Тези хора осъществяват връзката между ”Сеньор Експертен Сервиз” и фирмите в България. Предимствата са, че нашите представители се намират в страната и че поддържат добри контакти с много предприятия. Фирмите, които се нуждаят от консултация, могат по всяко време да се свържат с тях, било то писмено, чрез интернет или по телефона. Представителите ни в България могат тогава да помогнат на заинтересуваните да попълнят нужните формуляри, с които да кандидатстват с даден проект, или да осъществят контакт с нас.”

За българските партньори сътрудничеството със ”Сеньор Експертен Сервиз” е свързано с големи предимства. Фирмите получават не само възможността да ползват опита на водещи специалисти в Германия, които са независими и не преследват собствени бизнес-интереси. Консултанската дейност може до голяма степен да се субсидира с германски държавни средства. Разходите по престоя на експертите и поне част от стойността на самолетните билети обаче винаги се поемат от българския партньор. Отделните аспекти на финансирането се договарят за всеки конкретен случай, но без фирмата да бъде поставяна пред непосилни за нея финансови проблеми.

Еднократното посещение на германски експерти в България в много случаи се превръща в дългогодишно партньорство, а понякога и в приятелство. Такъв е и опитът на г-жа Хартман, която споделя личните си впечатления от страната и вярва, че България прави голям напредък по отношение на приемането й в Европейския съюз.

www.ses-bonn.de