1. Преминаване към съдържанието
  2. Преминаване към главното меню
  3. Преминаване към други страници на ДВ

Помощите за бежанците в Германия - магнит за много мигранти?

Матиас фон Хайн
29 септември 2023

В Германия гостоприемството към бежанците вече е минало. Днес дебатът върви в друга посока: как да се намали броят на пристигащите и дали помощите за бежанците не са като магнит за още и още кандидати за убежище.

https://p.dw.com/p/4WwPf
Бежанци в Германия: млади мъже пристигат в обща стая с много легла
Бежанци в обща стая с много леглаСнимка: picture-alliance/dpa/B. Schackow

В Германия помощите и надбавките за бежанците зависят предимно от техния статут. Украинците, които бягат от войната, получават временна закрила - без да се налага да преминават през стандартната процедура за предоставяне на убежище. Това временно разрешително за престой включва и неограниченото право на работа. Първоначално то е валидно за две години.

В Германия има около 1,1 млн. украински бежанци. В случай, че се нуждаят от финансова подкрепа, те имат правото да използват целия набор от социални помощи и надбавки. Включително и т.нар. Bürgergeld - помощта, която в началото на годината замени обезщетението за безработица. В момента (септември 2023) тази помощ за един възрастен възлиза на 502 евро месечно. Бежанците, които не разполагат с жилище, имат право да бъдат настанени бежански приют, хостел или в някоя сграда за спешно настаняване. Право на това има всеки бездомен човек, регистриран в Германия. Лицата, които се нуждаят от временна закрила, имат и достъп до медицински грижи чрез здравен фонд.

За мигрантите, които се отправят към Германия и подадат молба за убежище в страната без да бягат от война, важат други правила. 

Настаняване

В началото търсещите убежище обикновено се настаняват в т.нар. Центрове за първоначално приемане. За тях са отговорни отделните федерални провинции. Първоначалните приемни центрове често представляват големи общи помещения с много легла - например спортни зали или бивши казарми. Там стаите не разполагат със собствено кухненско оборудване, но на мигрантите е осигурено пълноценно хранене. Престоят в такъв център може да продължи между няколко седмици и няколко месеца. След това лицата, които търсят закрила, се разпределят по области или директно в общините.

В момента в Германия най-много бежанци идват от Украйна
В момента в Германия най-много бежанци идват от УкрайнаСнимка: Adam Berry/Getty Images

В повечето общини има бежански приюти, т.нар. постоянни колективни жилища. Техният капацитет е различен - има такива с около 30 обитатели, но и по-големи, в които живеят поняколкостотин души. Има обикновени, но гостоприемни нови сгради с дворове и детски площадки за игра, със самостоятелни апартаменти и възможност за готвене. Но има и къщи в лошо състояние в отдалечени райони, в които бежанците споделят стаи с още четирима или петима души.

Докато трае процедурата за предоставяне на убежище свободата на движение е ограничена. В това време, а в определени случаи и след това, кандидатите за убежище са длъжни да живеят на определеното от службите място.

Финансова подкрепа

Финансовата помощ, на която бежанците в Германия имат право, е регламентирана в т. нар. Закон за помощите за търсещите убежище. Ако тези хора живеят в Център за първоначален прием или в бежански приют, на тях им се покриват разходите за т.нар. неотложни нужди - храна, настаняване, отопление, облекло, медицински и козметични продукти, както и стоки за домакинството. Ако помощите за неотложните нужди не се предоставят под формата на продукти - например при тези, които живеят самостоятелно, а не в приют, те имат право да получат парична помощ за горепосочените разходи в размер на общо 367 евро. Търсещите закрила също така имат право на джобни - за живеещите самостоятелно тази сума в момента е около 150 евро на месец.

Доброволният труд се възнаграждава. Ако търсещите убежище полагат доброволен труд, те могат да получат възнаграждение, което достига 200 евро.

Здравни услуги

При спешни медицински случаи, като например някои наранявания, бежанците трябва да се лекуват в болници. Здравните заведения могат да си възстановят след това разноските по лечението от службите по социално подпомагане.

Сред кандидатите за убежище в Германия има и немалко деца
Сред кандидатите за убежище в Германия има и немалко децаСнимка: picture-alliance/dpa

Като цяло здравното обслужване в различните федерални провинции е различно. В много провинции хората, търсещи закрила, сега получават електронна здравна карта, с която могат директно да отидат на лекар. На други места лицата, търсещи закрила, трябва да получат от службата, отговаряща за бежанците, направление за лечение преди да отидат на лекар. Това обаче не променя обхвата на услугите.

След получаването на бежански статут или след 18-месечно пребиваване в Германия мигрантите имат достъп до редовни здравни услуги, с какъвто разполагат и всички останали законно осигурени лица.

А останалите?

Бежанците, чиито молби за убежище са били отхвърлени, имат право на пълни обезщетения според Закона за обезщетенията на търсещите убежище - ако имат т.нар. Duldung. Тогава на длъжните да напуснат страната им е било разрешено да останат в Германия временно, тъй като не могат да бъдат депортирани или съществуват трудности при заминаването им. Това важи в случаите, в които те не могат да предоставят документ за самоличност, или пък ако страдат от заболяване, което не може да се лекува в страната им по произход.

За да може по-бързо да се установи самоличността и да се получат нужните документи за пътуване, е необходимо съдействието на властите в страните по произход. Затова федералното правителство е сключило споразумения за обратно приемане с някои държави и се надява да подпише такива и с други. В някои страни обаче интересът към повторното приемане на гражданите им е слаб. Една от причините за това е, че паричните преводи от мигрантите, включително и от тези, които пребивават нелегално в Германия, са важен фактор за икономиката в родните им страни. В някои държави тези преводи до семействата на мигрантите са по-важни от помощта за развитие, които въпросните държави получават. А и сумите от работещите в чужбина наистина достигат до хората.

***
Вижте и това видео от нашия архив:

Как Меркел променя мнението си

Прескочи следващия раздел Повече по темата

Повече по темата

Покажи още теми