EС призова на борба срещу нелегалния труд и сивата икономика. | Новини и анализи от Европа | DW | 25.10.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

EС призова на борба срещу нелегалния труд и сивата икономика.

Двете явления са добре познати и в България. Според данни на Еврокомисията, делът на сивата икономика в България представлява 35% от БВП. Какви са вижданията на Европейската Комисия в тази връзка?

default

Еврокомисарят Шпидла вижда изход от ситуацията ако се намалят осигурителните разходи по работната заплата и се въведат минимални заплати. В тази връзка Комисията представи своя студия, от която стана ясно, че около 5% от германското население извлича ползи от полагането на труд на черно. Подобно нещо обаче подкопава системите за социално осигуряване на държавите и в крайна сметка застрашава легалните работни места.

Данъци, отчисления и минимални заплати като изход

Ако правителствата на държавите от ЕС намалят данъците и социалните отчисления по работните заплати, би могло да се стимулира създаването на нови, легални работни места. От гледна точка на Комисията – въвеждането на на минимални заплати – също е подходящо средство за противодействие. Великобритания например постигнала много добри резултати, след въвеждането на минимални заплати.

Широко разпространение в Югоизточна Европа

Че трудът на черно е широко разпространено явление в ЕС, става ясно от представените данни – близо една четвърт от 500 милионното население на общността е имало досег с тази сива сфера на икономиката – било като поръчител или като изпълнител на трудови задължения. От публикуваните през седмицата данни на Евробарометър сттана ясно, че , трудът на черно е особено силно разпространен в страните от Югоизточна и Южна Европа. В страни като Италия, Испания и Португалия, близо 20% от съвкупния икономически продукт възниква от данъчно недеклариран труд по този начин и представлява единствен източник на доходи за голяма част от населението. Според преценки, делът на сивата икономика в България дори достига до 35% от БВП. В Германия три процента от населението са признали, че не плащат данъци върху определени доходи. Още толкова са заявили, че съзнателно полагат или приемат труд на черно. Европейската Комисия изрази в тази връзка опасения, че явлението може да получи допълнително широко разпространение в Германия Причината за това безпокойство е например вдигането на Данък добавена стойност. Среднното ниво на недекларираните доходи за ЕС е около 5 на сто. Става дума предимно за приходи, получени на ръка. 11 % са заявили, че са закупили стоки или са използвали услуги, които са възникнали в сферата на недекларирания труд. Действителните размери на явлението обаче вероятно са значително по-големи.

Кои среди и браншове са най-податливи?

Това са най-вече младежи и мъже, особено много студенти, самоосигуряващи се лица, безработни и хора без валидно разрешително за престой. Както заяви еврокомисарят Шпидла – в тези среди не само, че не забелязва отлив на трудът на черно, но и напротив, той показва тенденции към засилване.

Според резултатите на европейската студия, в която за пръв път са обобщени данни от всички страни-членки, трудът на черно е най-широко застъпен в частните домакинства, по строежите, както и в ресторантьорството и хотелиерството. Освен прекалено високите данъци и социални отчисления, еврокомисарят посочи още и значителната бюрокрация по отношение на легалните работни места като причина за увеличаващият се труд на черно. Облагането на труда с данъци в рамките на ЕС – според Комисията – е била намалено в незначителен размер.

Друг източник на нелегални доходи е непрозрачността при разпределението на договори между подизпълнители, както и измамите в статута на самоосигуряващите се лица. Не на последно място, комисията препоръчва да бъдат премахнати ограниченията за работната ръка от новопиретите държави в ЕС. По този начин могат да се намалят нелегалните трудово-правни отношения. Германия реагира твърде скептично на вижданията на Брюксел. Говорител на финансовото министерство заяви, че се извършва обхватен контрол и че ставките на ДОД били на “исторически ниско ниво”. Трудът на черно- според германското правителство е и обществен проблем, изискващ по-комплексен подход.

Реклама