Eнергийните нужди до 2030 година | Начало | DW | 23.06.2006
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Начало

Eнергийните нужди до 2030 година

Американският Департамент за енергията публикува доклад с прогнози за енергийните нужди на света до 2030 година. Консумацията на енергия се предвижда да се увеличи със 71% ...

default

...това ще доведе до увеличаване на нивото на емисите на въглероден двуокис в света с около 75%. От нашата кореспондентка във Вашингтон Соня Каникова

В един масивен доклад, който обхваща всички аспекти на енергийното снабдяване на света до 2030 година, американският Департамент за енергията прогнозира, че в следващите десетилетия петролът ще остане главен източник на енергия, заедно с природния газ и въглищата. Анализаторите на департамента изчисляват средно годишно увеличение на енергийните нужди в света с около 2%. Цифрите са различни за развитите и развиващите се държави. Най-много ще нараснат нуждите на държавите, които не са членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Техните нужди ще нараснат почти двойно в сравнение с 2003 година – в Азия (включително гигантите Индия и Китай) потреблението ще скочи със 3.7% годишно). За разлика от тях, 30-те държави-членки на организацията (ОИСР) имат много по-стабилизирана консумация на енергия поради установената си инфраструктура, и поради факта, че икономиките им постепенно изоставят индустриите изискващи голяма енергийна консумация. Тяхното потребление ще расте само с 1% на година, докато за държавите извън организацията цифрата е средно 3%. Това не се отнася обаче до европейските държави, които не са членки на организацията, сред тях е и България – тяхното потребление ще расте с 1.8% годишно.

Въпреки че високите цени на петрола - $47 до $59 долара на барел, подтискат търсенето, световната консумация на петрол ще продължи да се увеличава поради бурния икономически растеж в някои световни региони.

През 2003 година светът е консумирал 80 милиона барела петрол на ден. През 2015 той ще се нуждае от 98 милиона барела, а през 2030 – от 118 милиона барела. Прогнозата е, че цената на барел петрол през 2030 година ще бъде $57 долара. Петролът ще задоволява 33% от всички световни енергийни нужди. Откъде ще дойде този петрол? Членките на Организацията на държавите износителки на петрол (ОДИП) ще доставят 14.6 милиона барела на ден в повече от сегашното си производство, но нуждите са то да се увеличи с 38 милиона барела на ден. Така че 23.7 милиона барела се очаква да дойдат от държави като Русия, които не са членки на организацията; очаква се тяхното значение ще расте и да оказва влияние върху световната икономическа структура.

В общата прогноза за увеличаване на енергийните нужди се включва повишено потребление на природен газ и въглища. Изненадващо е може би, че въглищата ще имат по-голямо значение като източник от природния газ. Използуването на природен газ ще се увеличи от 24% от всички енергийни източници, на 26%. Причината е в увеличената цена на природния газ, което прави въглищата най-икономичният източник на близкото бъдеще. От 2003 до 2030 година световната консумация на въглища се очаква да се увеличи 2 пъти. Това ще даде икономически предимства на страните с природни ресурси. Една от тях ще е България. държавите Регионалните нужди от въглища като енергиен източник в Европа и Евразия се очаква да се задоволяват от България, Румъния, Сърбия, Черна гора, Босна и Украина.

България е една от 16-те държави, които през 2005 са разчитали на атомно гориво за над 25% от енергийните си нужди. Прогнозата е, че атомната енергия ще остане важен енергиен източник, а световното производство до 2030 година ще се увеличи с почти 800 милиарда киловатчаса.

Отделна глава в огромния по обем доклад е посветена на анализ на количеството и ефекта на емисиите на въглероден двуокис в резултат на изпозуването на природни горива. Тенденцията тяхната роля да се запази, а и да стане още по-важна, според американските анализатори означава, че дори ако държавите, подписали протокола от Киото редуцират емисиите си според изискванията в договора, глобално пак ще има увеличаване на нивото на въглеродния двуокис с около 75%. Емисиите през 2010 година ще са почти 30 милиона тона, а през 2030 – 43 милиона тона.