Фишер за Кант | Политика | DW | 10.02.2004
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Политика

Фишер за Кант

Какво означава за вас лично Кант?

"Той е един от най-големите философи. Чел съм всичките му по-важни работи и мисля, че специално в сегашната обстановка великото му произведение "За вечния мир" отново е актуално. Идеите на Кант, неговата практическа философия, етиката му, категорическият императив, както и критиката на теоретичния разум са работи с трайно значение в западната мисъл." Споменахте текста за вечния мир. Предвид концепцията за световното правителство, може ли да се каже, че ООН е дете на Кантовата мисъл? "Мисля, че Кант е основният мислител на Модерността и макар да не е мислил в посока ООН, все пак е направил верните изводи. Нему често се противопоставя Хобс. Нас европейците ни идентифицират с Кант, което ни прави чест, докато САЩ се съотнасят повече към Хобс." Кои максими на Кант остават и днес все така актуални за политиците? "Това е залагането върху разума, като в същото време не забравяме и границите на разума. Кант съотнася разума към света на явленията, отвъдното дефинира като нещото само по себе си и разглежда света като проявление на разума. Мисля, че това е главното, което един политик може да научи днес от Кант." Преди малко споменахте категорическия императив. Какъв е вашият прочит на Кантовата етика? Дали става дума за мирогледна или по-скоро за етика на действието? "Аз не виждам тук противоречие. Мисля, че е необходим морален мироглед, но най-важното е практическото действие. Може би е добре впрочем в едната ръка да се държи Кант, а в другата Ницше. Защото така може да се забележат и границите на Кантовата философия. Аз самият колкото повече остарявам, толкова повече се отдалечавам от Хегел, да не говорим за Ницше, завръщайки се отново към Кант." Филмът, част от който е това интервю, е поставен в Русия. Оттук и въпросът ми: защо руските философи намират Кант така недостъпен, дали им се струва твърде рационалистичен, твърде германски? "Не мога да преценя, не съм специалист. Но винаги съм искал да посетя Калининград и да застана пред гроба на Кант. Сега имам тази възможност, възползвайки се от откриването на генерално консулство в града. Прочитът на Кант, а също така на Хегел и Маркс оставиха дълбок отпечатък върху формирането ми като личност. Но, както вече отбелязах: Кант като философът на един разумен свят - това мисля е свръхмодерно!"