Успехите на европейската икономика | Начало | DW | 19.01.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Начало

Успехите на европейската икономика

27 плюс 13 – тази формула не е реклама за нов вид мултивитамини, а представя актуалната ситуация на успешната европейска икономическа интеграция, наречена Европейски Съюз. Така започва публикация във Франкфуртер Нойе Пресе, посветена на успехите на европейската икономика. Ето и основните акценти в статията.

default

6 десетилетия след края на Втората световна война и 17 години след срива на комунистическите режими в Източна Еваропа Старият континент е на път да осъществи Обединението си. След присъединяването на България и Румъния към ЕС на 1-ви януари тази година Общността има вече 27 страни-членки. А след въвеждането на еврото в Словения в началото на тази година 13 от тях са и членки на Европейския валутен съюз. С присъединяването на България и Румъния приключи голямото източно разширяване на ЕС, започнало през май 2004-та година, когато европейското семейство прие 10 нови страни-членки. Понастоящем населението в ЕС наброява близо 500 милиона души. Въз основа на икономическата изостаналост на двете нови страни-членки на Общността България и Румъния европейският брутен вътрешен продукт се увеличава незначително – само с един процент. Брутният вътрешен продукт на глава от населението в България и Румъния възлиза на една трета от средната стойност за ЕС. И двете държави са преди всичко селскостопански страни, което обяснява факта, че аграрният сектор съставлява 10 процента от брутния им вътрешен продукт.

Въпреки осъществяването на редица ключови реформи двете нови страни-членки на ЕС далеч не са изпълнили всички поръчения на Брюксел, свързани с еврочленството им. Поради тази причина България и Румъния ще трява да се съобразят с редица ограничения по отношение на свободния достъп до европейския вътрешен пазар. Тези ограничения засягат например българското въздухоплаване, както и износа на селскостопански продукти от Румъния. С голяма загриженост се гледа на буксуващите реформи в правните системи на двете източневропейски държави. В случай че двете страни не отбележат видим напредък в борбата срещу корупцията и организираната престъпност, е възможно спирането на част от европейските субсидии. В рамките на европейските кохезионни фондове до 2014-та година е предвидено на България и Румнъия да бъдат отпуснати общо 23 милиарда евро.

Решението на Европейската комисия да одобри интеграцията на България и Румъния бе улеснено въз основа на следните основни фактори: рискът от присъединяването на двете източноевропейски държави бе окачествен като обозрим, 25-те страни-членки на ЕС имат възможност да ограничат достъпа до трудовите си пазари за работници от България и Румъния не се наблюдава и засилване на вноса на евтини стоки от двете страни.

Освен това икономическата ситуация в ЕС понастоящем е похвално добра, за което допринесе и силният ръст на брутния вътрешен продукт в страните, присъединили се към Общността през 2004-та година. А в дискусиите около последното източно разширяване не се отделя достатъчно внимание на възможностите за износ и инвестиции в България и Румъния, които въпреки дефицитите в някои основни области отбелязват рекорден икономически ръст.

Съотношението 27 плюс 13, тоест 27 страни-членки на ЕС, 13 от които и членки на Европейския валутен съюз, ще остане още известно време непроменено. Засега изгледи за успех имат единствено присъединителните преговори с Хърватия, а някои от страните, присъединили се към ЕС през 2004-та година, ще са в състояние да въведат единната европейска валута еврото едва през 2010-та година. Така че след пет години европейската формула би могла да бъде 28 плюс 18.