Упътване – как да играем Екосити? | Открийте DW | DW | 13.05.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Открийте DW

Упътване – как да играем Екосити?

Да предотвратим наводнението в Екосити! Как – ще разберете сега:

default

Взимайки решения, свързани с опазването на околната среда, можете да предпазите Екосити от екологична катастрофа.

Нива

Играта Екосити има четири нива. Първо ще посетите банята, а след това кухнята, гаража и супермаркета. На всяко едно от тези места разполагате с определено време, за да прецените как да допринесете за опазването на околната среда. Ако вземете всички решения преди да изтече зададеното време, можете да напуснете мястото като кликнете върху зелената стрелка долу вдясно.

Светофар

Светофарът в долната част на екрана Ви показва колко решения трябва да вземете (сиво), колко от тях са правилни (зелено) и колко грешни (червено). Решенията, които не сте успели да вземете, се считат за неблагоприятни за околната среда.

Как се взимат решения?

Движете мишката по екрана. Там, където се отвори прозорче за размисъл, трябва да изберете един от двата символа като по този начин взимате своето решение. Така например трябва да решите дали да използвате нормални или енергоспестяващи лампи.

Резултат

След всяко изиграно ниво, можете да видите Вашия резултат и да разберете кои решения са били правилни и кои не. За да започнете играта в следващото ниво, трябва просто да кликнете върху зелената стрелка долу вдясно. След като приключите играта, ще видите Вашия краен резултат.

Нашата препоръка – изиграйте още една игра, за да натрупате повече точки и да спасите Екосити!