Турската икономика се развива бурно | Начало | DW | 02.12.2004
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Начало

Турската икономика се развива бурно

Турските доходи на глава от населението в момента са приблизително толкова високи, колкото и тези на Румъния и България - а това е едва една четвърт от средното за Европа ниво.

турският вицепремиер Абдуллатиф Шенер очаква стабилно развитие на икономиката

турският вицепремиер Абдуллатиф Шенер очаква стабилно развитие на икономиката

Според прогнозите на Европейската комисия в Брюксел, и след десет години доходите на глава от населението в Турция ще са нараснали едва с една трета. Затова пък турското правителство има далеч по-амбициозни планове за идните три години. Предвидено е, доходите на глава от населението да се удвоят. По някои показатели турците и днес са по-добри отколкото славата, която им се носи : нивото на държавният дълг в момента е например значително по-ниско от това при гърците, италианците или белгийците - общите задължения са под 80% от Брутния вътрешен продукт, с което Турция се приближава към Маастрихтските критерии. Оптимизмът на страната се корени в резултатите от фантастичната 2004 година : турската икономика отбеляза ръст от почти 10%. След като беше извършена структурна реформа особено в банковото дело, днес икономическата криза от 2001 година е напълно загърбена. Заместник -премиерът на страната Абдуллатиф Шенер казва:

" Днес Турция е значително по-напред окколкото преди. Ние смятаме да продължим пътя си напред с една стабилна икономика."

Решаващо значение за стабилизацията на икономиката имаше създаването на смело правителство на реформите, освен това - даването на Турция на европейска перспектива, и не на последно място роля изиграха реформаторските програми на МВФ. Предстои сключването на ново споразумение с МВФ, който от години насам налага железен курс на икономии и приватизация, с цел да държи под контрол хронично високата турска инфлация. Успехите са изненадващи: спрямо миналата година тя е намаляла наполовина, а след три години е предвидено да спадне до ниво от 4,5 %. Министърът на икономиката Бабакан е убеден, че турската иконимика междувременно е подсигурена срещу всякакви евентуални шокове. Той казва:

"До нашите граници е иракската война, цените на петрола се покачиха изключително много, а в световен мащаб има значителни колебания на лихвите. През миналия ноември в Турция бяха извършени терористични удари - картините на разрушените от бомбите сгради в Истанбул обиколиха света. И въпреки всичко това, през последните две години ние успяхме да изпълним целите, които си бяхме поставили. Структурата на нашата икономика днес е много по-добре защитена срещу евентуални шокове, отколкто в миналото."

Лошо развитие има обаче в сферата на заетостта . Даже и след правителствените програми, едва ли може да се очаква, че през идните десет години високата безработица ще може да спадне под 10 на сто. Младото население настоява ежегодно да се създават стотици хиляди допълнителни работни места, докато обществения сектор - по финансови причини - е принуден да се свива. Магическата дума е "приватизация", другата - "ЕС". В комбинация с очакваните чуждестранни инвестиции, това тризвучие ще маркира бъдещето на страната - смята финансовият министър Унакитан:

" Ще продължим приватизацията много решително". А ако на 17 декември ни бъде дадена и дата за започване на преговори с ЕС, интересът на чуждестранните инвеститори към страната ще нарасне още повече."

За продажба са обявени големи държавни фирми: от Турските авиолинии, през телекомуникациите, та до държавните рафинерии "Тюпрас".