Трансформационният индекс на Фондация Бертелсман | Новини и анализи по международни теми | DW | 05.10.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

От света

Трансформационният индекс на Фондация Бертелсман

България е на 16-то място сред 119 държави

В областта на политическата трансформация изследваните показатели са 5 – сред които правовата държавност, участието в политическите процеси, стабилността на демократичните институции, политическата и обществена интеграция. По тези показатели България е оценена с 8,45 точки от десет възможни – и е класирана на 17-то място. Същата позиция заема страната и по отношение на икономическата трансформация – за чиято оценка решаващи са социалноикономическото ниво на развитие, редът при пазара и конкуренцията, валутната и ценовата стабилност, частната собственост и др. В тази сфера индексът за България е 7,5. Като цяло положението на страната се определя без значителни изменения в сравнение с предходната година, тя е в една група с Латвия, Мавриций, Ботсуана, Южна Африка, Румъния, Бразилия, Ямайка, Сингапур, Тайланд и Аржентина – държави, за които се смята, че имат добри шансове за консолидиране на пазарноикономическата демокрация.В челото на списъка са Словения, Естония и Чехия, в дъното – Конго, Мианма и Сомалия. Експертите на фондация Бертелсман изследват и достигнатото в областта на политическия менижмънт – в която сфера България е на 21 място, с индекс 6,51.

Както посочва професор Вернер Вайденфелд, член на УС на фондацията Бертелсман, ежегодно публикуваният индекс показва един много важен резултат: че демокрацията е в подем. Процесите на трансформация в Източна Европа доказват виталната сила на примера на пазарностопанската демокрация. От страна на Европа с особен интерес се наблюдава демократичният пробев в Украйна, който би могъл да се превърне в изходна точка за всеобхватната динамика на промените. В много от държавите от бившия Съветски съюз авторитарните режими се оказват под нарастващ легитимационен натиск. В Африка страни като Мавриций, Ботсуана, Южна Африка или Гана благодарение на добрия си политически менижмънт опровергават тезата за “изгубения континент”. Успешната консолидация на пазарностопанските демокрации в Южна Корея, Тайван и Чили доокомплектова положителните аспекти на констатираното. За момента около 62 процента от световното население се управляват демократично.

Същевременно индексът на фондация Бертелсман показва, че многобройни “дефектни демокрации” са се утвърдили като трайни системи и не допускат напредък при трансформацията. Най-яркият пример в това отношение е Русия, с очебийните дефицити в областта на правовата държавност, както и при легитимността и дееспособността на демократичните институции. Съществува и едно твърдо ядро от противопоставящи се на трансформацията държави – от Северна Корея през редица арабски държави до Зимбабве и Куба – което и до момента се съпротивлява на всяка либерализационна динамика. В крайна сметка разпадът на държавността остава остър проблем най-вече в Африка.

Индексът за трансформацията на фондация Бертелсман предлага необходимия инструментариум за обхващане на противоречивите и комплексни процеси на промяна. Той позволява да се направи сравнение на постигнатия напредък по пътя към демокрацията и пазарното стопанство в 119 страни. Като разбирането за демокрация на авторите на изследването съвсем не включва само наблюдението на изборите и институциите. За тях правовата държавност, представителността и приемането на политическите институции е ядрото на пазарностопанската демокрация. Също толкова многостранен / в сравнение с други индекси/ е каталогът от критерии за извършваната икономическа трансформация, който наред с икономическия ред и растежа отчита и социалната мрежа, еднаквостта на шансовете и трайността в развитието.

Реклама